ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/01/2011 scram [en] scram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 subtropical [en] subtropical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Tests [en] Tests การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/01/2011 sized [en] sized การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 emulated [en] emulated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 smoothly [en] smoothly การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 third party [en] third party การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 previews [en] previews การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 funnier [en] funnier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 collided [en] collided การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 buzzes [en] buzzes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 softened [en] softened การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด