ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2011 scram [en] การออกเสียงคำว่า scram คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] การออกเสียงคำว่า Sir Henry Middleton คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 Walter Brennan [en] การออกเสียงคำว่า Walter Brennan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 subtropical [en] การออกเสียงคำว่า subtropical คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 sacrificial [en] การออกเสียงคำว่า sacrificial คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] การออกเสียงคำว่า Jeremy Abbott คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 Tests [en] การออกเสียงคำว่า Tests คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/01/2011 sized [en] การออกเสียงคำว่า sized คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 emulated [en] การออกเสียงคำว่า emulated คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 smoothly [en] การออกเสียงคำว่า smoothly คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 third party [en] การออกเสียงคำว่า third party คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 previews [en] การออกเสียงคำว่า previews คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 funnier [en] การออกเสียงคำว่า funnier คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 collided [en] การออกเสียงคำว่า collided คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 buzzes [en] การออกเสียงคำว่า buzzes คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 lunkhead [en] การออกเสียงคำว่า lunkhead คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 softened [en] การออกเสียงคำว่า softened คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด