ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2011 scram [en] การออกเสียง : scram 0 โหวต
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] การออกเสียง : Sir Henry Middleton 0 โหวต
10/01/2011 Walter Brennan [en] การออกเสียง : Walter Brennan 0 โหวต
10/01/2011 subtropical [en] การออกเสียง : subtropical 0 โหวต
10/01/2011 sacrificial [en] การออกเสียง : sacrificial 0 โหวต
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] การออกเสียง : Jeremy Abbott 0 โหวต
10/01/2011 Tests [en] การออกเสียง : Tests 1 โหวต
10/01/2011 sized [en] การออกเสียง : sized 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 emulated [en] การออกเสียง : emulated 0 โหวต
10/01/2011 smoothly [en] การออกเสียง : smoothly 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 third party [en] การออกเสียง : third party 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 previews [en] การออกเสียง : previews 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 funnier [en] การออกเสียง : funnier 0 โหวต
10/01/2011 collided [en] การออกเสียง : collided 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 buzzes [en] การออกเสียง : buzzes 0 โหวต
10/01/2011 lunkhead [en] การออกเสียง : lunkhead 0 โหวต
10/01/2011 softened [en] การออกเสียง : softened 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด