ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/08/2012 desapeste [es] การออกเสียงคำว่า desapeste คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2012 Consultora [es] การออกเสียงคำว่า Consultora คะแนนโหวต 0 คะแนน