ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/09/2010 parité [fr] การออกเสียงคำว่า parité คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 casse-tête [fr] การออกเสียงคำว่า casse-tête คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 montagnes russes [fr] การออกเสียงคำว่า montagnes russes คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 mésaventure [fr] การออกเสียงคำว่า mésaventure คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 payait [fr] การออกเสียงคำว่า payait คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 payés [fr] การออกเสียงคำว่า payés คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 payées [fr] การออกเสียงคำว่า payées คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 payée [fr] การออกเสียงคำว่า payée คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 participent [fr] การออกเสียงคำว่า participent คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 participe [fr] การออกเสียงคำว่า participe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2010 l'environnement [fr] การออกเสียงคำว่า l'environnement คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/09/2010 Payot [fr] การออกเสียงคำว่า Payot คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 Hadès [fr] การออกเสียงคำว่า Hadès คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 Poher [fr] การออกเสียงคำว่า Poher คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] การออกเสียงคำว่า subjonctif imparfait คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 conditionnel présent [fr] การออกเสียงคำว่า conditionnel présent คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 L'homme armé [fr] การออกเสียงคำว่า L'homme armé คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 branlant [fr] การออกเสียงคำว่า branlant คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 péréquation [fr] การออกเสียงคำว่า péréquation คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 perçus [fr] การออกเสียงคำว่า perçus คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 perçue [fr] การออกเสียงคำว่า perçue คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 perçu [fr] การออกเสียงคำว่า perçu คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 pondérer [fr] การออกเสียงคำว่า pondérer คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 ponctualité [fr] การออกเสียงคำว่า ponctualité คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 polygone [fr] การออกเสียงคำว่า polygone คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 Platini [fr] การออกเสียงคำว่า Platini คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 plaignante [fr] การออกเสียงคำว่า plaignante คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 plaies [fr] การออกเสียงคำว่า plaies คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 mutilé [fr] การออกเสียงคำว่า mutilé คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 placements [fr] การออกเสียงคำว่า placements คะแนนโหวต 0 คะแนน