ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/09/2010 casse-tête [fr] การออกเสียง : casse-tête 0 โหวต
08/09/2010 montagnes russes [fr] การออกเสียง : montagnes russes 0 โหวต
08/09/2010 mésaventure [fr] การออกเสียง : mésaventure 0 โหวต
08/09/2010 payait [fr] การออกเสียง : payait 0 โหวต
08/09/2010 payés [fr] การออกเสียง : payés 0 โหวต
08/09/2010 payées [fr] การออกเสียง : payées 0 โหวต
08/09/2010 payée [fr] การออกเสียง : payée 0 โหวต
08/09/2010 participent [fr] การออกเสียง : participent 0 โหวต
08/09/2010 participe [fr] การออกเสียง : participe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2010 l'environnement [fr] การออกเสียง : l'environnement 1 โหวต
08/09/2010 Payot [fr] การออกเสียง : Payot 0 โหวต
08/09/2010 Hadès [fr] การออกเสียง : Hadès 0 โหวต
08/09/2010 Poher [fr] การออกเสียง : Poher 0 โหวต
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] การออกเสียง : subjonctif imparfait 0 โหวต
08/09/2010 conditionnel présent [fr] การออกเสียง : conditionnel présent 0 โหวต
08/09/2010 L'homme armé [fr] การออกเสียง : L'homme armé 0 โหวต
02/09/2010 branlant [fr] การออกเสียง : branlant 0 โหวต
30/08/2010 péréquation [fr] การออกเสียง : péréquation 0 โหวต
30/08/2010 perçus [fr] การออกเสียง : perçus 0 โหวต
30/08/2010 perçue [fr] การออกเสียง : perçue 0 โหวต
30/08/2010 perçu [fr] การออกเสียง : perçu 0 โหวต
30/08/2010 pondérer [fr] การออกเสียง : pondérer 0 โหวต
30/08/2010 ponctualité [fr] การออกเสียง : ponctualité 0 โหวต
30/08/2010 polygone [fr] การออกเสียง : polygone 0 โหวต
30/08/2010 Platini [fr] การออกเสียง : Platini 0 โหวต
30/08/2010 plaignante [fr] การออกเสียง : plaignante 0 โหวต
30/08/2010 plaies [fr] การออกเสียง : plaies 0 โหวต
30/08/2010 mutilé [fr] การออกเสียง : mutilé 0 โหวต
30/08/2010 placements [fr] การออกเสียง : placements 0 โหวต
30/08/2010 piquets [fr] การออกเสียง : piquets 0 โหวต