ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/09/2010 coupable [fr] การออกเสียงคำว่า coupable คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2010 appellent [fr] การออกเสียงคำว่า appellent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Barthélémy คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 ducat [fr] การออกเสียงคำว่า ducat คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 La Martinique [fr] การออกเสียงคำว่า La Martinique คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 luxuriante [fr] การออกเสียงคำว่า luxuriante คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 volley-ball [fr] การออกเสียงคำว่า volley-ball คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 caniche [fr] การออกเสียงคำว่า caniche คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 feutres [fr] การออกเสียงคำว่า feutres คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 pateliner [fr] การออกเสียงคำว่า pateliner คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 dévouement [fr] การออกเสียงคำว่า dévouement คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 walou [fr] การออกเสียงคำว่า walou คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 nounou [fr] การออกเสียงคำว่า nounou คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 peau-rouge [fr] การออกเสียงคำว่า peau-rouge คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 pénétration [fr] การออกเสียงคำว่า pénétration คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 non-ingérence [fr] การออกเสียงคำว่า non-ingérence คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 non-immixtion [fr] การออกเสียงคำว่า non-immixtion คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 neutralité [fr] การออกเสียงคำว่า neutralité คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 Vigouroux [fr] การออกเสียงคำว่า Vigouroux คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 norme [fr] การออกเสียงคำว่า norme คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] การออกเสียงคำว่า Léon Charles Thévenin คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 l'examinateur [fr] การออกเสียงคำว่า l'examinateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 bouche d'égout [fr] การออกเสียงคำว่า bouche d'égout คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] การออกเสียงคำว่า Titus et Bérénice คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 Thévenin [fr] การออกเสียงคำว่า Thévenin คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 rescapé [fr] การออกเสียงคำว่า rescapé คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] การออกเสียงคำว่า David Émile Durkheim คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 les oiseaux [fr] การออกเสียงคำว่า les oiseaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 néant [fr] การออกเสียงคำว่า néant คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 navale [fr] การออกเสียงคำว่า navale คะแนนโหวต 0 คะแนน