ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/09/2010 coupable [fr] การออกเสียง : coupable 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2010 appellent [fr] การออกเสียง : appellent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] การออกเสียง : Saint-Barthélémy 0 โหวต
20/09/2010 ducat [fr] การออกเสียง : ducat 0 โหวต
20/09/2010 La Martinique [fr] การออกเสียง : La Martinique 0 โหวต
20/09/2010 luxuriante [fr] การออกเสียง : luxuriante 0 โหวต
20/09/2010 volley-ball [fr] การออกเสียง : volley-ball 0 โหวต
20/09/2010 caniche [fr] การออกเสียง : caniche 0 โหวต
20/09/2010 feutres [fr] การออกเสียง : feutres 0 โหวต
17/09/2010 pateliner [fr] การออกเสียง : pateliner 0 โหวต
17/09/2010 dévouement [fr] การออกเสียง : dévouement 0 โหวต
16/09/2010 walou [fr] การออกเสียง : walou 0 โหวต
16/09/2010 nounou [fr] การออกเสียง : nounou 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 peau-rouge [fr] การออกเสียง : peau-rouge 0 โหวต
16/09/2010 pénétration [fr] การออกเสียง : pénétration 0 โหวต
16/09/2010 non-ingérence [fr] การออกเสียง : non-ingérence 0 โหวต
16/09/2010 non-immixtion [fr] การออกเสียง : non-immixtion 0 โหวต
16/09/2010 neutralité [fr] การออกเสียง : neutralité 0 โหวต
16/09/2010 Vigouroux [fr] การออกเสียง : Vigouroux 0 โหวต
16/09/2010 norme [fr] การออกเสียง : norme 0 โหวต
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] การออกเสียง : Léon Charles Thévenin 0 โหวต
15/09/2010 l'examinateur [fr] การออกเสียง : l'examinateur 0 โหวต
15/09/2010 bouche d'égout [fr] การออกเสียง : bouche d'égout 0 โหวต
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] การออกเสียง : Titus et Bérénice 0 โหวต
15/09/2010 Thévenin [fr] การออกเสียง : Thévenin 0 โหวต
15/09/2010 rescapé [fr] การออกเสียง : rescapé 0 โหวต
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] การออกเสียง : David Émile Durkheim 0 โหวต
15/09/2010 les oiseaux [fr] การออกเสียง : les oiseaux 0 โหวต
14/09/2010 néant [fr] การออกเสียง : néant 0 โหวต
14/09/2010 navale [fr] การออกเสียง : navale 0 โหวต