ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2010 chtarbé [fr] chtarbé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2010 Louis-Antoine Ranvier [fr] Louis-Antoine Ranvier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2010 guiboles [fr] guiboles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 grippe-sou [fr] grippe-sou การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 gros mot [fr] gros mot การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 os à moelle [fr] os à moelle การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 hussite [fr] hussite การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 hypertension [fr] hypertension การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2010 hygiène [fr] hygiène การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 hydrocarbures [fr] hydrocarbures การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 hydravion [fr] hydravion การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 hydrate de carbone [fr] hydrate de carbone การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 huilerie [fr] huilerie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2010 Houphouët [fr] Houphouët การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 immigrés [fr] immigrés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2010 inculpée [fr] inculpée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2010 immobilière [fr] immobilière การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 miettes [fr] miettes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 nonciature [fr] nonciature การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 Naplouse [fr] Naplouse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 noms [fr] noms การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 métalliques [fr] métalliques การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 sociolinguistique [fr] sociolinguistique การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/09/2010 éventualité [fr] éventualité การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/09/2010 Le culte du moi [fr] Le culte du moi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2010 Levallois [fr] Levallois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2010 casanier [fr] casanier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2010 flaubertien [fr] flaubertien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2010 Boulette d'Avesnes [fr] Boulette d'Avesnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2010 amour-propre [fr] amour-propre การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด