ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/09/2010 chtarbé [fr] การออกเสียงคำว่า chtarbé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2010 Louis-Antoine Ranvier [fr] การออกเสียงคำว่า Louis-Antoine Ranvier คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2010 guiboles [fr] การออกเสียงคำว่า guiboles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 grippe-sou [fr] การออกเสียงคำว่า grippe-sou คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 gros mot [fr] การออกเสียงคำว่า gros mot คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 os à moelle [fr] การออกเสียงคำว่า os à moelle คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 hussite [fr] การออกเสียงคำว่า hussite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 hypertension [fr] การออกเสียงคำว่า hypertension คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2010 hygiène [fr] การออกเสียงคำว่า hygiène คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 hydrocarbures [fr] การออกเสียงคำว่า hydrocarbures คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 hydravion [fr] การออกเสียงคำว่า hydravion คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 hydrate de carbone [fr] การออกเสียงคำว่า hydrate de carbone คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 huilerie [fr] การออกเสียงคำว่า huilerie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2010 Houphouët [fr] การออกเสียงคำว่า Houphouët คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 immigrés [fr] การออกเสียงคำว่า immigrés คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2010 inculpée [fr] การออกเสียงคำว่า inculpée คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2010 immobilière [fr] การออกเสียงคำว่า immobilière คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 miettes [fr] การออกเสียงคำว่า miettes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 nonciature [fr] การออกเสียงคำว่า nonciature คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 Naplouse [fr] การออกเสียงคำว่า Naplouse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 noms [fr] การออกเสียงคำว่า noms คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 métalliques [fr] การออกเสียงคำว่า métalliques คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 sociolinguistique [fr] การออกเสียงคำว่า sociolinguistique คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 éventualité [fr] การออกเสียงคำว่า éventualité คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/09/2010 Le culte du moi [fr] การออกเสียงคำว่า Le culte du moi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2010 Levallois [fr] การออกเสียงคำว่า Levallois คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2010 casanier [fr] การออกเสียงคำว่า casanier คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2010 flaubertien [fr] การออกเสียงคำว่า flaubertien คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2010 Boulette d'Avesnes [fr] การออกเสียงคำว่า Boulette d'Avesnes คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2010 amour-propre [fr] การออกเสียงคำว่า amour-propre คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด