ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/06/2012 Faust [fr] Faust การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/05/2012 Cornélius Népos [fr] Cornélius Népos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2012 sans alcool [fr] sans alcool การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2012 Uranus [fr] Uranus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 Edgar [fr] Edgar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 égorger [fr] égorger การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2011 égide [fr] égide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 égotisme [fr] égotisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 électif [fr] électif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 électoral [fr] électoral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 libraires [fr] libraires การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2011 publiable [fr] publiable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 bonbonnes [fr] bonbonnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2011 planche à voile [fr] planche à voile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 égocentrique [fr] égocentrique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 efficacité [fr] efficacité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 éjaculer [fr] éjaculer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 gazole [fr] gazole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 éhonté [fr] éhonté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 station-service [fr] station-service การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 Saint-Roch [fr] Saint-Roch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 St. Simon [fr] St. Simon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2011 Assouline [fr] Assouline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 sortant [fr] sortant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 Alphaville [fr] Alphaville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 Laurent Gbagbo [fr] Laurent Gbagbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 ambitieusement [fr] ambitieusement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 dixit [fr] dixit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2011 sans domicile fixe [fr] sans domicile fixe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/11/2010 Hernu [fr] Hernu การออกเสียง 0คะแนนโหวต