ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2012 Faust [fr] การออกเสียงคำว่า Faust คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2012 Cornélius Népos [fr] การออกเสียงคำว่า Cornélius Népos คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2012 sans alcool [fr] การออกเสียงคำว่า sans alcool คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2012 Uranus [fr] การออกเสียงคำว่า Uranus คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 Edgar [fr] การออกเสียงคำว่า Edgar คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 égorger [fr] การออกเสียงคำว่า égorger คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2011 égide [fr] การออกเสียงคำว่า égide คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 égotisme [fr] การออกเสียงคำว่า égotisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 électif [fr] การออกเสียงคำว่า électif คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 électoral [fr] การออกเสียงคำว่า électoral คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 libraires [fr] การออกเสียงคำว่า libraires คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2011 publiable [fr] การออกเสียงคำว่า publiable คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 bonbonnes [fr] การออกเสียงคำว่า bonbonnes คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 planche à voile [fr] การออกเสียงคำว่า planche à voile คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 égocentrique [fr] การออกเสียงคำว่า égocentrique คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 efficacité [fr] การออกเสียงคำว่า efficacité คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 éjaculer [fr] การออกเสียงคำว่า éjaculer คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 gazole [fr] การออกเสียงคำว่า gazole คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 éhonté [fr] การออกเสียงคำว่า éhonté คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 station-service [fr] การออกเสียงคำว่า station-service คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 Saint-Roch [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Roch คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 St. Simon [fr] การออกเสียงคำว่า St. Simon คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2011 Assouline [fr] การออกเสียงคำว่า Assouline คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 sortant [fr] การออกเสียงคำว่า sortant คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 Alphaville [fr] การออกเสียงคำว่า Alphaville คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 Laurent Gbagbo [fr] การออกเสียงคำว่า Laurent Gbagbo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 ambitieusement [fr] การออกเสียงคำว่า ambitieusement คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 dixit [fr] การออกเสียงคำว่า dixit คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2011 sans domicile fixe [fr] การออกเสียงคำว่า sans domicile fixe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/11/2010 Hernu [fr] การออกเสียงคำว่า Hernu คะแนนโหวต 0 คะแนน