ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2010 quiltro [es] การออกเสียงคำว่า quiltro คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 empotrar [es] การออกเสียงคำว่า empotrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 Mapuche [es] การออกเสียงคำว่า Mapuche คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 psicopedagógico [es] การออกเสียงคำว่า psicopedagógico คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2009 desmarcar [es] การออกเสียงคำว่า desmarcar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2009 forzosamente [es] การออกเสียงคำว่า forzosamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2009 austral [es] การออกเสียงคำว่า austral คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2009 involucrando [es] การออกเสียงคำว่า involucrando คะแนนโหวต 0 คะแนน