ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] Corps of Commissionaires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 skeletal [en] skeletal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 demonstrated [en] demonstrated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 carping [en] carping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 patent [en] patent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 aunt [en] aunt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 lieutenant commander [en] lieutenant commander การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 orchestral [en] orchestral การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/01/2013 sonorously [en] sonorously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 tube [en] tube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2013 algae [en] algae การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/01/2013 intemperately [en] intemperately การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2013 felicitations [en] felicitations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2013 chirruping [en] chirruping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2013 philosopher's stone [en] philosopher's stone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2013 uncrossed [en] uncrossed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2013 overcrowd [en] overcrowd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 aberration [en] aberration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 hut [en] hut การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2010 kissimee [en] kissimee การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] Harriet Beecher Stowe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2010 continental breakfast [en] continental breakfast การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2009 Buckhead [en] Buckhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2009 look [en] look การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2009 cultivated [en] cultivated การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/12/2009 Anita Brookner [en] Anita Brookner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 ee bah gum [en] ee bah gum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2009 Eleanor Rose [en] Eleanor Rose การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2009 forsythia [en] forsythia การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2009 aristocrat [en] aristocrat การออกเสียง -1คะแนนโหวต