ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] การออกเสียงคำว่า Corps of Commissionaires คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 skeletal [en] การออกเสียงคำว่า skeletal คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/01/2013 demonstrated [en] การออกเสียงคำว่า demonstrated คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 carping [en] การออกเสียงคำว่า carping คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 patent [en] การออกเสียงคำว่า patent คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 aunt [en] การออกเสียงคำว่า aunt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 lieutenant commander [en] การออกเสียงคำว่า lieutenant commander คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 orchestral [en] การออกเสียงคำว่า orchestral คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/01/2013 sonorously [en] การออกเสียงคำว่า sonorously คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 tube [en] การออกเสียงคำว่า tube คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2013 algae [en] การออกเสียงคำว่า algae คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/01/2013 intemperately [en] การออกเสียงคำว่า intemperately คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 felicitations [en] การออกเสียงคำว่า felicitations คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 chirruping [en] การออกเสียงคำว่า chirruping คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 philosopher's stone [en] การออกเสียงคำว่า philosopher's stone คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 uncrossed [en] การออกเสียงคำว่า uncrossed คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 overcrowd [en] การออกเสียงคำว่า overcrowd คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 aberration [en] การออกเสียงคำว่า aberration คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 hut [en] การออกเสียงคำว่า hut คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2010 kissimee [en] การออกเสียงคำว่า kissimee คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] การออกเสียงคำว่า Harriet Beecher Stowe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2010 continental breakfast [en] การออกเสียงคำว่า continental breakfast คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/12/2009 Buckhead [en] การออกเสียงคำว่า Buckhead คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2009 look [en] การออกเสียงคำว่า look คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2009 cultivated [en] การออกเสียงคำว่า cultivated คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/12/2009 Anita Brookner [en] การออกเสียงคำว่า Anita Brookner คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 ee bah gum [en] การออกเสียงคำว่า ee bah gum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2009 Eleanor Rose [en] การออกเสียงคำว่า Eleanor Rose คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2009 forsythia [en] การออกเสียงคำว่า forsythia คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2009 aristocrat [en] การออกเสียงคำว่า aristocrat คะแนนโหวต -1 คะแนน