ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2010 lexicología [es] การออกเสียง : lexicología 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 Guirigay [es] การออกเสียง : Guirigay 0 โหวต
17/09/2010 encarnó [es] การออกเสียง : encarnó 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 despreciará [es] การออกเสียง : despreciará 0 โหวต
17/09/2010 sepultado [es] การออกเสียง : sepultado 0 โหวต
17/09/2010 clérigos [es] การออกเสียง : clérigos 0 โหวต
17/09/2010 gobernantes [es] การออกเสียง : gobernantes 0 โหวต
17/09/2010 inválidos [es] การออกเสียง : inválidos 0 โหวต
17/09/2010 oprimidos [es] การออกเสียง : oprimidos 0 โหวต
31/07/2010 Juan Manuel Santos [es] การออกเสียง : Juan Manuel Santos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2010 El País [es] การออกเสียง : El País 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 Fernando Llorente Torres [es] การออกเสียง : Fernando Llorente Torres 0 โหวต
10/07/2010 Sergio Ramos García [es] การออกเสียง : Sergio Ramos García 0 โหวต
10/07/2010 Andrés Iniesta Luján [es] การออกเสียง : Andrés Iniesta Luján 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 David Villa Sánchez [es] การออกเสียง : David Villa Sánchez 0 โหวต
10/07/2010 Carlos Marchena López [es] การออกเสียง : Carlos Marchena López 0 โหวต
10/07/2010 Javier Martínez Aginaga [es] การออกเสียง : Javier Martínez Aginaga 0 โหวต
10/07/2010 José Manuel Reina Páez [es] การออกเสียง : José Manuel Reina Páez 0 โหวต
10/07/2010 codorniz [es] การออกเสียง : codorniz 3 โหวต
10/07/2010 Jesús Navas González [es] การออกเสียง : Jesús Navas González 0 โหวต