ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2010 lexicología [es] การออกเสียงคำว่า lexicología คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 Guirigay [es] การออกเสียงคำว่า Guirigay คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 encarnó [es] การออกเสียงคำว่า encarnó คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 despreciará [es] การออกเสียงคำว่า despreciará คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 sepultado [es] การออกเสียงคำว่า sepultado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 clérigos [es] การออกเสียงคำว่า clérigos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 gobernantes [es] การออกเสียงคำว่า gobernantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 inválidos [es] การออกเสียงคำว่า inválidos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 oprimidos [es] การออกเสียงคำว่า oprimidos คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 Juan Manuel Santos [es] การออกเสียงคำว่า Juan Manuel Santos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2010 El País [es] การออกเสียงคำว่า El País คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 Fernando Llorente Torres [es] การออกเสียงคำว่า Fernando Llorente Torres คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 Sergio Ramos García [es] การออกเสียงคำว่า Sergio Ramos García คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 Andrés Iniesta Luján [es] การออกเสียงคำว่า Andrés Iniesta Luján คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 David Villa Sánchez [es] การออกเสียงคำว่า David Villa Sánchez คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 Carlos Marchena López [es] การออกเสียงคำว่า Carlos Marchena López คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 Javier Martínez Aginaga [es] การออกเสียงคำว่า Javier Martínez Aginaga คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 José Manuel Reina Páez [es] การออกเสียงคำว่า José Manuel Reina Páez คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2010 codorniz [es] การออกเสียงคำว่า codorniz คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/07/2010 Jesús Navas González [es] การออกเสียงคำว่า Jesús Navas González คะแนนโหวต 0 คะแนน