ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2011 Artemisa [es] การออกเสียงคำว่า Artemisa 0 โหวต
26/07/2011 Dioniso [es] การออกเสียงคำว่า Dioniso 1 โหวต
26/07/2011 ferroviario [es] การออกเสียงคำว่า ferroviario 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2011 jade [es] การออกเสียงคำว่า jade 1 โหวต
26/07/2011 sésamo [es] การออกเสียงคำว่า sésamo -1 โหวต
26/07/2011 logo [es] การออกเสียงคำว่า logo 0 โหวต
30/05/2011 kafkiano [es] การออกเสียงคำว่า kafkiano 0 โหวต
30/05/2011 suburbano [es] การออกเสียงคำว่า suburbano 0 โหวต
21/05/2011 neoyorquino [es] การออกเสียงคำว่า neoyorquino 0 โหวต
21/05/2011 Eurogrupo [es] การออกเสียงคำว่า Eurogrupo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 Cartaginés [es] การออกเสียงคำว่า Cartaginés 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 deportivo [es] การออกเสียงคำว่า deportivo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 cadencia [es] การออกเสียงคำว่า cadencia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 componerse [es] การออกเสียงคำว่า componerse 0 โหวต
13/01/2011 recubrirse [es] การออกเสียงคำว่า recubrirse 0 โหวต
13/01/2011 regalía [es] การออกเสียงคำว่า regalía 0 โหวต
13/01/2011 quédate [es] การออกเสียงคำว่า quédate 0 โหวต
13/01/2011 frotándose [es] การออกเสียงคำว่า frotándose 0 โหวต
13/01/2011 gigantesca [es] การออกเสียงคำว่า gigantesca 0 โหวต
13/01/2011 destripó [es] การออกเสียงคำว่า destripó 0 โหวต
13/01/2011 arañándose [es] การออกเสียงคำว่า arañándose 0 โหวต
13/01/2011 atrevía [es] การออกเสียงคำว่า atrevía 0 โหวต
13/01/2011 carótida externa [es] การออกเสียงคำว่า carótida externa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 cuádriceps [es] การออกเสียงคำว่า cuádriceps 0 โหวต
17/09/2010 semasiológico [es] การออกเสียงคำว่า semasiológico 0 โหวต
17/09/2010 profetas [es] การออกเสียงคำว่า profetas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 reconocemos [es] การออกเสียงคำว่า reconocemos 0 โหวต
17/09/2010 oremos [es] การออกเสียงคำว่า oremos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 onomasiológico [es] การออกเสียงคำว่า onomasiológico 0 โหวต
17/09/2010 lexicografía [es] การออกเสียงคำว่า lexicografía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด