ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2011 Artemisa [es] การออกเสียง : Artemisa 0 โหวต
26/07/2011 Dioniso [es] การออกเสียง : Dioniso 1 โหวต
26/07/2011 ferroviario [es] การออกเสียง : ferroviario 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2011 jade [es] การออกเสียง : jade 1 โหวต
26/07/2011 sésamo [es] การออกเสียง : sésamo -1 โหวต
26/07/2011 logo [es] การออกเสียง : logo 0 โหวต
30/05/2011 kafkiano [es] การออกเสียง : kafkiano 0 โหวต
30/05/2011 suburbano [es] การออกเสียง : suburbano 0 โหวต
21/05/2011 neoyorquino [es] การออกเสียง : neoyorquino 0 โหวต
21/05/2011 Eurogrupo [es] การออกเสียง : Eurogrupo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 Cartaginés [es] การออกเสียง : Cartaginés 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 deportivo [es] การออกเสียง : deportivo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 cadencia [es] การออกเสียง : cadencia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 componerse [es] การออกเสียง : componerse 0 โหวต
13/01/2011 recubrirse [es] การออกเสียง : recubrirse 0 โหวต
13/01/2011 regalía [es] การออกเสียง : regalía 0 โหวต
13/01/2011 quédate [es] การออกเสียง : quédate 0 โหวต
13/01/2011 frotándose [es] การออกเสียง : frotándose 0 โหวต
13/01/2011 gigantesca [es] การออกเสียง : gigantesca 0 โหวต
13/01/2011 destripó [es] การออกเสียง : destripó 0 โหวต
13/01/2011 arañándose [es] การออกเสียง : arañándose 0 โหวต
13/01/2011 atrevía [es] การออกเสียง : atrevía 0 โหวต
13/01/2011 carótida externa [es] การออกเสียง : carótida externa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 cuádriceps [es] การออกเสียง : cuádriceps 0 โหวต
17/09/2010 semasiológico [es] การออกเสียง : semasiológico 0 โหวต
17/09/2010 profetas [es] การออกเสียง : profetas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 reconocemos [es] การออกเสียง : reconocemos 0 โหวต
17/09/2010 oremos [es] การออกเสียง : oremos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 onomasiológico [es] การออกเสียง : onomasiológico 0 โหวต
17/09/2010 lexicografía [es] การออกเสียง : lexicografía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด