ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/07/2011 Artemisa [es] Artemisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2011 Dioniso [es] Dioniso การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/07/2011 ferroviario [es] ferroviario การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2011 jade [es] jade การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/07/2011 sésamo [es] sésamo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
26/07/2011 logo [es] logo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2011 kafkiano [es] kafkiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2011 suburbano [es] suburbano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2011 neoyorquino [es] neoyorquino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2011 Eurogrupo [es] Eurogrupo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2011 Cartaginés [es] Cartaginés การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2011 deportivo [es] deportivo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2011 cadencia [es] cadencia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 componerse [es] componerse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 recubrirse [es] recubrirse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 regalía [es] regalía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 quédate [es] quédate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 frotándose [es] frotándose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 gigantesca [es] gigantesca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 destripó [es] destripó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 arañándose [es] arañándose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 atrevía [es] atrevía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 carótida externa [es] carótida externa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 cuádriceps [es] cuádriceps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 semasiológico [es] semasiológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 profetas [es] profetas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 reconocemos [es] reconocemos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 oremos [es] oremos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 onomasiológico [es] onomasiológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 lexicografía [es] lexicografía การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด