ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2011 Artemisa [es] การออกเสียงคำว่า Artemisa คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2011 Dioniso [es] การออกเสียงคำว่า Dioniso คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/07/2011 ferroviario [es] การออกเสียงคำว่า ferroviario คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2011 jade [es] การออกเสียงคำว่า jade คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/07/2011 sésamo [es] การออกเสียงคำว่า sésamo คะแนนโหวต -1 คะแนน
26/07/2011 logo [es] การออกเสียงคำว่า logo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2011 kafkiano [es] การออกเสียงคำว่า kafkiano คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2011 suburbano [es] การออกเสียงคำว่า suburbano คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2011 neoyorquino [es] การออกเสียงคำว่า neoyorquino คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2011 Eurogrupo [es] การออกเสียงคำว่า Eurogrupo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 Cartaginés [es] การออกเสียงคำว่า Cartaginés คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 deportivo [es] การออกเสียงคำว่า deportivo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2011 cadencia [es] การออกเสียงคำว่า cadencia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 componerse [es] การออกเสียงคำว่า componerse คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 recubrirse [es] การออกเสียงคำว่า recubrirse คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 regalía [es] การออกเสียงคำว่า regalía คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 quédate [es] การออกเสียงคำว่า quédate คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 frotándose [es] การออกเสียงคำว่า frotándose คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 gigantesca [es] การออกเสียงคำว่า gigantesca คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 destripó [es] การออกเสียงคำว่า destripó คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 arañándose [es] การออกเสียงคำว่า arañándose คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 atrevía [es] การออกเสียงคำว่า atrevía คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 carótida externa [es] การออกเสียงคำว่า carótida externa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 cuádriceps [es] การออกเสียงคำว่า cuádriceps คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 semasiológico [es] การออกเสียงคำว่า semasiológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 profetas [es] การออกเสียงคำว่า profetas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 reconocemos [es] การออกเสียงคำว่า reconocemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 oremos [es] การออกเสียงคำว่า oremos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 onomasiológico [es] การออกเสียงคำว่า onomasiológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 lexicografía [es] การออกเสียงคำว่า lexicografía คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด