ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/08/2009 nicest [en] nicest การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Birstwith [en] Birstwith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Russophile [en] Russophile การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/08/2009 Alamance [en] Alamance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Alden Nowlan [en] Alden Nowlan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Stephen Covey [en] Stephen Covey การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Ralph Ellison [en] Ralph Ellison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] Old Goldenwarren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Hal Ashby [en] Hal Ashby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Littlemore [en] Littlemore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Quileute [en] Quileute การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] Miranda Taylor Cosgrove การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Blakey Topping [en] Blakey Topping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Ariens [en] Ariens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Kremmling [en] Kremmling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 cilium [en] cilium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Enda [en] Enda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Odelia [en] Odelia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Ollie [en] Ollie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Wessing [en] Wessing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Rob Marshall [en] Rob Marshall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Bill Joy [en] Bill Joy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Goddards Garden [en] Goddards Garden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 closely [en] closely การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 America Ferrera [en] America Ferrera การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Abaddon [en] Abaddon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Megaupload [en] Megaupload การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Donnie Darko [en] Donnie Darko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Sod River [en] Sod River การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2009 Kathy Koon [en] Kathy Koon การออกเสียง 0คะแนนโหวต