ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/08/2009 nicest [en] การออกเสียงคำว่า nicest คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Birstwith [en] การออกเสียงคำว่า Birstwith คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Russophile [en] การออกเสียงคำว่า Russophile คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/08/2009 Alamance [en] การออกเสียงคำว่า Alamance คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Alden Nowlan [en] การออกเสียงคำว่า Alden Nowlan คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Stephen Covey [en] การออกเสียงคำว่า Stephen Covey คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Ralph Ellison [en] การออกเสียงคำว่า Ralph Ellison คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] การออกเสียงคำว่า Old Goldenwarren คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Hal Ashby [en] การออกเสียงคำว่า Hal Ashby คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Littlemore [en] การออกเสียงคำว่า Littlemore คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Quileute [en] การออกเสียงคำว่า Quileute คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] การออกเสียงคำว่า Miranda Taylor Cosgrove คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Blakey Topping [en] การออกเสียงคำว่า Blakey Topping คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Ariens [en] การออกเสียงคำว่า Ariens คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Kremmling [en] การออกเสียงคำว่า Kremmling คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 cilium [en] การออกเสียงคำว่า cilium คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Enda [en] การออกเสียงคำว่า Enda คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Odelia [en] การออกเสียงคำว่า Odelia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Ollie [en] การออกเสียงคำว่า Ollie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Wessing [en] การออกเสียงคำว่า Wessing คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Rob Marshall [en] การออกเสียงคำว่า Rob Marshall คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Bill Joy [en] การออกเสียงคำว่า Bill Joy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Goddards Garden [en] การออกเสียงคำว่า Goddards Garden คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 closely [en] การออกเสียงคำว่า closely คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 America Ferrera [en] การออกเสียงคำว่า America Ferrera คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/08/2009 Abaddon [en] การออกเสียงคำว่า Abaddon คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Megaupload [en] การออกเสียงคำว่า Megaupload คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Donnie Darko [en] การออกเสียงคำว่า Donnie Darko คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Sod River [en] การออกเสียงคำว่า Sod River คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2009 Kathy Koon [en] การออกเสียงคำว่า Kathy Koon คะแนนโหวต 0 คะแนน