สมาชิก:

Zababa

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Zababa

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2013 kapelám [cs] การออกเสียง : kapelám 0 โหวต
04/09/2013 Dobrš [cs] การออกเสียง : Dobrš 0 โหวต
04/09/2013 přípojka [cs] การออกเสียง : přípojka 0 โหวต
04/09/2013 připnout [cs] การออกเสียง : připnout 0 โหวต
04/09/2013 trylek [cs] การออกเสียง : trylek 0 โหวต
04/09/2013 trylkovat [cs] การออกเสียง : trylkovat 0 โหวต
04/09/2013 instalování [cs] การออกเสียง : instalování 0 โหวต
04/09/2013 sestavení [cs] การออกเสียง : sestavení 0 โหวต
04/09/2013 navinovat [cs] การออกเสียง : navinovat 0 โหวต
04/09/2013 pobuřovat [cs] การออกเสียง : pobuřovat 0 โหวต
04/09/2013 přikazovat [cs] การออกเสียง : přikazovat 0 โหวต
04/09/2013 objednavatel [cs] การออกเสียง : objednavatel 0 โหวต
04/09/2013 poučný [cs] การออกเสียง : poučný 0 โหวต
04/09/2013 rozmrazovat [cs] การออกเสียง : rozmrazovat 0 โหวต
04/09/2013 roztávat [cs] การออกเสียง : roztávat 0 โหวต
04/09/2013 probouzet [cs] การออกเสียง : probouzet 0 โหวต
04/09/2013 rozvinovat [cs] การออกเสียง : rozvinovat 0 โหวต
04/09/2013 dohlížitel [cs] การออกเสียง : dohlížitel 0 โหวต
04/09/2013 ghetto [cs] การออกเสียง : ghetto 0 โหวต
04/09/2013 obilnářství [cs] การออกเสียง : obilnářství 0 โหวต
04/09/2013 slavnostní [cs] การออกเสียง : slavnostní 0 โหวต
04/09/2013 násilnický [cs] การออกเสียง : násilnický 0 โหวต
04/09/2013 nenásilnost [cs] การออกเสียง : nenásilnost 0 โหวต
04/09/2013 tyranie [cs] การออกเสียง : tyranie 0 โหวต
04/09/2013 opatrování [cs] การออกเสียง : opatrování 0 โหวต
04/09/2013 vpouštět [cs] การออกเสียง : vpouštět 0 โหวต
04/09/2013 poskytuje [cs] การออกเสียง : poskytuje 0 โหวต
04/09/2013 Komárová [cs] การออกเสียง : Komárová 0 โหวต
04/09/2013 ministerstvo [cs] การออกเสียง : ministerstvo 0 โหวต
04/09/2013 vystrojovat [cs] การออกเสียง : vystrojovat 0 โหวต