ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2013 poučení [cs] poučení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 podskupina [cs] podskupina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 pohodit [cs] pohodit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 popírat [cs] popírat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 přísvit [cs] přísvit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 zlovolný [cs] zlovolný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 zlovůle [cs] zlovůle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 boss [cs] boss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 bosenský [cs] bosenský การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Bosňanka [cs] Bosňanka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Bosňan [cs] Bosňan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Bosna [cs] Bosna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 zlomyslný [cs] zlomyslný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 hněvivý [cs] hněvivý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 nevychovaný [cs] nevychovaný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 násep [cs] násep การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 zhoubný [cs] zhoubný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 zhoubnost [cs] zhoubnost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 lemovka [cs] lemovka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 bordura [cs] bordura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] Vltavský přístav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Leopold König [cs] Leopold König การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 brzkou [cs] brzkou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Levkoje [cs] Levkoje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 inhalátor [cs] inhalátor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 kapsle [cs] kapsle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 tampon [cs] tampon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 sedativum [cs] sedativum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Plešmid [cs] Plešmid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Kovářová [cs] Kovářová การออกเสียง 0คะแนนโหวต