ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2013 poučení [cs] การออกเสียงคำว่า poučení คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 podskupina [cs] การออกเสียงคำว่า podskupina คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 pohodit [cs] การออกเสียงคำว่า pohodit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 popírat [cs] การออกเสียงคำว่า popírat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 přísvit [cs] การออกเสียงคำว่า přísvit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 zlovolný [cs] การออกเสียงคำว่า zlovolný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 zlovůle [cs] การออกเสียงคำว่า zlovůle คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 boss [cs] การออกเสียงคำว่า boss คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 bosenský [cs] การออกเสียงคำว่า bosenský คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Bosňanka [cs] การออกเสียงคำว่า Bosňanka คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Bosňan [cs] การออกเสียงคำว่า Bosňan คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Bosna [cs] การออกเสียงคำว่า Bosna คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 zlomyslný [cs] การออกเสียงคำว่า zlomyslný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 hněvivý [cs] การออกเสียงคำว่า hněvivý คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 nevychovaný [cs] การออกเสียงคำว่า nevychovaný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 násep [cs] การออกเสียงคำว่า násep คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 zhoubný [cs] การออกเสียงคำว่า zhoubný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 zhoubnost [cs] การออกเสียงคำว่า zhoubnost คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 lemovka [cs] การออกเสียงคำว่า lemovka คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 bordura [cs] การออกเสียงคำว่า bordura คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] การออกเสียงคำว่า Vltavský přístav คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Leopold König [cs] การออกเสียงคำว่า Leopold König คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 brzkou [cs] การออกเสียงคำว่า brzkou คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Levkoje [cs] การออกเสียงคำว่า Levkoje คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 inhalátor [cs] การออกเสียงคำว่า inhalátor คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 kapsle [cs] การออกเสียงคำว่า kapsle คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 tampon [cs] การออกเสียงคำว่า tampon คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 sedativum [cs] การออกเสียงคำว่า sedativum คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Plešmid [cs] การออกเสียงคำว่า Plešmid คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Kovářová [cs] การออกเสียงคำว่า Kovářová คะแนนโหวต 0 คะแนน