ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2013 Stob [cs] การออกเสียงคำว่า Stob คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] การออกเสียงคำว่า Antonín Chittussi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Jareš [cs] การออกเสียงคำว่า Jareš คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] การออกเสียงคำว่า Rudolf Spazier คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2013 revoluci [cs] การออกเสียงคำว่า revoluci คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Německa [cs] การออกเสียงคำว่า Německa คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 navštívil [cs] การออกเสียงคำว่า navštívil คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 opery [cs] การออกเสียงคำว่า opery คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 akustikou [cs] การออกเสียงคำว่า akustikou คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Zběšice [cs] การออกเสียงคำว่า Zběšice คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Fikec [cs] การออกเสียงคำว่า Fikec คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 domkář [cs] การออกเสียงคำว่า domkář คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] การออกเสียงคำว่า Zdeněk Štybar คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 pevnost [cs] การออกเสียงคำว่า pevnost คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] การออกเสียงคำว่า tvrdošíjnost คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] การออกเสียงคำว่า Vincent Priessnitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odbytiště [cs] การออกเสียงคำว่า odbytiště คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 vysávat [cs] การออกเสียงคำว่า vysávat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 závěrečný [cs] การออกเสียงคำว่า závěrečný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odesílat [cs] การออกเสียงคำว่า odesílat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odsunovat [cs] การออกเสียงคำว่า odsunovat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 ohavný [cs] การออกเสียงคำว่า ohavný คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odsun [cs] การออกเสียงคำว่า odsun คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 rozloučení [cs] การออกเสียงคำว่า rozloučení คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odstřelovat [cs] การออกเสียงคำว่า odstřelovat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 oddělovat [cs] การออกเสียงคำว่า oddělovat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odírat [cs] การออกเสียงคำว่า odírat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 podání [cs] การออกเสียงคำว่า podání คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 odprýskávat [cs] การออกเสียงคำว่า odprýskávat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2013 absolvovat [cs] การออกเสียงคำว่า absolvovat คะแนนโหวต 0 คะแนน