ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2013 Stob [cs] Stob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] Antonín Chittussi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Jareš [cs] Jareš การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] Rudolf Spazier การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2013 revoluci [cs] revoluci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Německa [cs] Německa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 navštívil [cs] navštívil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 opery [cs] opery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 akustikou [cs] akustikou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Zběšice [cs] Zběšice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Fikec [cs] Fikec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 domkář [cs] domkář การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] Zdeněk Štybar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 pevnost [cs] pevnost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] tvrdošíjnost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] Vincent Priessnitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odbytiště [cs] odbytiště การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 vysávat [cs] vysávat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 závěrečný [cs] závěrečný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odesílat [cs] odesílat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odsunovat [cs] odsunovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 ohavný [cs] ohavný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odsun [cs] odsun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 rozloučení [cs] rozloučení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odstřelovat [cs] odstřelovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 oddělovat [cs] oddělovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odírat [cs] odírat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 podání [cs] podání การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 odprýskávat [cs] odprýskávat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2013 absolvovat [cs] absolvovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต