ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2010 oitocentésimo [pt] การออกเสียงคำว่า oitocentésimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 disléxica [pt] การออกเสียงคำว่า disléxica คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 petrificar [pt] การออกเสียงคำว่า petrificar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 olericultura [pt] การออกเสียงคำว่า olericultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 monstruosas [pt] การออกเสียงคำว่า monstruosas คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 xilofone [pt] การออกเสียงคำว่า xilofone คะแนนโหวต 0 คะแนน