ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/12/2010 mukaka [sn] การออกเสียงคำว่า mukaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2010 Zimbabwe [sn] การออกเสียงคำว่า Zimbabwe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2010 gumbo [sn] การออกเสียงคำว่า gumbo คะแนนโหวต 0 คะแนน