ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/12/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 mukaka [sn] mukaka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 Zimbabwe [sn] Zimbabwe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 gumbo [sn] gumbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต