สมาชิก:

WimYogya

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ WimYogya

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/03/2020 schaatsbillen [nl] การออกเสียง : schaatsbillen 0 โหวต
25/03/2020 handhygiëne [nl] การออกเสียง : handhygiëne 0 โหวต
24/03/2020 gemorste [nl] การออกเสียง : gemorste 0 โหวต
24/03/2020 getwijfeld [nl] การออกเสียง : getwijfeld 0 โหวต
24/03/2020 twijfelde [nl] การออกเสียง : twijfelde 0 โหวต
24/03/2020 Je hebt de slag te pakken! [nl] การออกเสียง : Je hebt de slag te pakken! 0 โหวต
24/03/2020 leidinggeven [nl] การออกเสียง : leidinggeven 0 โหวต
24/03/2020 al het werk [nl] การออกเสียง : al het werk 0 โหวต
24/03/2020 verroer [nl] การออกเสียง : verroer 0 โหวต
24/03/2020 eenzaamheidsvirus [nl] การออกเสียง : eenzaamheidsvirus 0 โหวต
24/03/2020 ouderenuurtje [nl] การออกเสียง : ouderenuurtje 0 โหวต
24/03/2020 ouderenkassa [nl] การออกเสียง : ouderenkassa 0 โหวต
24/03/2020 terughaaloperatie [nl] การออกเสียง : terughaaloperatie 0 โหวต
24/03/2020 ervoer [nl] การออกเสียง : ervoer 0 โหวต
24/03/2020 glazenmaker [nl] การออกเสียง : glazenmaker 0 โหวต
24/03/2020 bevalhotel [nl] การออกเสียง : bevalhotel 0 โหวต
24/03/2020 wijkoverstijgend [nl] การออกเสียง : wijkoverstijgend 0 โหวต
24/03/2020 balkonconcert [nl] การออกเสียง : balkonconcert 0 โหวต
24/03/2020 asymptomatische besmetting [nl] การออกเสียง : asymptomatische besmetting 0 โหวต
24/03/2020 rechtsweigering [nl] การออกเสียง : rechtsweigering 0 โหวต
24/03/2020 industriesneeuw [nl] การออกเสียง : industriesneeuw 0 โหวต
24/03/2020 wintervirus [nl] การออกเสียง : wintervirus 0 โหวต
24/03/2020 zak-slaagregeling [nl] การออกเสียง : zak-slaagregeling 0 โหวต
24/03/2020 slaag-zakregeling [nl] การออกเสียง : slaag-zakregeling 0 โหวต
24/03/2020 eindexamenregeling [nl] การออกเสียง : eindexamenregeling 0 โหวต
24/03/2020 vervolgonderwijs [nl] การออกเสียง : vervolgonderwijs 0 โหวต
24/03/2020 god zegene de greep [nl] การออกเสียง : god zegene de greep 0 โหวต
24/03/2020 asymptomatisch [nl] การออกเสียง : asymptomatisch 0 โหวต
24/03/2020 bij gerede twijfel [nl] การออกเสียง : bij gerede twijfel 0 โหวต
24/03/2020 de achterstand inhalen [nl] การออกเสียง : de achterstand inhalen 0 โหวต