สมาชิก:

WimYogya

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ WimYogya

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/01/2020 Wierix [nl] การออกเสียง : Wierix 0 โหวต
12/01/2020 misten [nl] การออกเสียง : misten 0 โหวต
12/01/2020 Pulchri [nl] การออกเสียง : Pulchri 0 โหวต
12/01/2020 Dirk Van Dijck [nl] การออกเสียง : Dirk Van Dijck 0 โหวต
12/01/2020 Karlijn Sileghem [nl] การออกเสียง : Karlijn Sileghem 0 โหวต
12/01/2020 Hakim Traïdia [nl] การออกเสียง : Hakim Traïdia 0 โหวต
12/01/2020 Jutta Leerdam [nl] การออกเสียง : Jutta Leerdam 0 โหวต
12/01/2020 Jan Coopmans [nl] การออกเสียง : Jan Coopmans 0 โหวต
12/01/2020 J. J. De Bom voorheen de Kindervriend [nl] การออกเสียง : J. J. De Bom voorheen de Kindervriend 0 โหวต
12/01/2020 De Film van Ome Willem [nl] การออกเสียง : De Film van Ome Willem 0 โหวต
12/01/2020 De Stratemakeropzeeshow [nl] การออกเสียง : De Stratemakeropzeeshow 0 โหวต
12/01/2020 meneer Aart [nl] การออกเสียง : meneer Aart 0 โหวต
12/01/2020 Carolien Omidi [nl] การออกเสียง : Carolien Omidi 0 โหวต
12/01/2020 Sterren op het Doek [nl] การออกเสียง : Sterren op het Doek 0 โหวต
12/01/2020 Ankie Broekers-Knol [nl] การออกเสียง : Ankie Broekers-Knol 0 โหวต
12/01/2020 Peter Oskam [nl] การออกเสียง : Peter Oskam 0 โหวต
12/01/2020 Abraham George Ellis [nl] การออกเสียง : Abraham George Ellis 0 โหวต
12/01/2020 Robert Melvil baron van Lynden [nl] การออกเสียง : Robert Melvil baron van Lynden 0 โหวต
12/01/2020 Willem Hendrik de Beaufort [nl] การออกเสียง : Willem Hendrik de Beaufort 0 โหวต
12/01/2020 John Loudon [nl] การออกเสียง : John Loudon 0 โหวต
12/01/2020 Reneke de Marees van Swinderen [nl] การออกเสียง : Reneke de Marees van Swinderen 0 โหวต
12/01/2020 Willem Marcus van Weede van Berencamp [nl] การออกเสียง : Willem Marcus van Weede van Berencamp 0 โหวต
12/01/2020 Frans Beelaerts van Blokland [nl] การออกเสียง : Frans Beelaerts van Blokland 0 โหวต
12/01/2020 Herman van Karnebeek [nl] การออกเสียง : Herman van Karnebeek 0 โหวต
12/01/2020 Hollstein [nl] การออกเสียง : Hollstein 0 โหวต
12/01/2020 short-positie [nl] การออกเสียง : short-positie 0 โหวต
12/01/2020 paardensperma [nl] การออกเสียง : paardensperma 0 โหวต
12/01/2020 sexdrive [nl] การออกเสียง : sexdrive 0 โหวต
12/01/2020 Leonardus Antonius Lightenvelt [nl] การออกเสียง : Leonardus Antonius Lightenvelt 0 โหวต
12/01/2020 Arnold Adolf Bentinck van Nijenhuis [nl] การออกเสียง : Arnold Adolf Bentinck van Nijenhuis 0 โหวต