ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2012 feital [pt] การออกเสียง : feital 0 โหวต
01/06/2012 analíticas [pt] การออกเสียง : analíticas 0 โหวต
01/06/2012 glótica [pt] การออกเสียง : glótica 0 โหวต
01/06/2012 sincarpado [pt] การออกเสียง : sincarpado 1 โหวต
01/06/2012 ulemá [pt] การออกเสียง : ulemá 0 โหวต
01/06/2012 periquito [pt] การออกเสียง : periquito 0 โหวต
01/06/2012 arara-azul [pt] การออกเสียง : arara-azul 0 โหวต
01/06/2012 pantofóbico [pt] การออกเสียง : pantofóbico 0 โหวต
31/05/2012 pantofobia [pt] การออกเสียง : pantofobia 0 โหวต
31/05/2012 papeleto [pt] การออกเสียง : papeleto 0 โหวต
31/05/2012 litotripsia [pt] การออกเสียง : litotripsia 0 โหวต
31/05/2012 hesitava [pt] การออกเสียง : hesitava 0 โหวต
31/05/2012 revelaram [pt] การออกเสียง : revelaram 0 โหวต
31/05/2012 deixam [pt] การออกเสียง : deixam 0 โหวต
31/05/2012 amparar [pt] การออกเสียง : amparar 0 โหวต
31/05/2012 retinindo [pt] การออกเสียง : retinindo 0 โหวต
31/05/2012 empecível [pt] การออกเสียง : empecível 0 โหวต
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] การออกเสียง : Engenheiro Civil 0 โหวต
31/05/2012 vieirense [pt] การออกเสียง : vieirense 0 โหวต
31/05/2012 tabaquear [pt] การออกเสียง : tabaquear 0 โหวต
31/05/2012 esquecidas [pt] การออกเสียง : esquecidas 0 โหวต
31/05/2012 alcalificante [pt] การออกเสียง : alcalificante 0 โหวต
31/05/2012 hematoma [pt] การออกเสียง : hematoma 0 โหวต
31/05/2012 eficaz [pt] การออกเสียง : eficaz 0 โหวต
31/05/2012 ineficaz [pt] การออกเสียง : ineficaz 0 โหวต
31/05/2012 saibroso [pt] การออกเสียง : saibroso 0 โหวต
31/05/2012 saibro [pt] การออกเสียง : saibro 0 โหวต
31/05/2012 tégula [pt] การออกเสียง : tégula 0 โหวต
31/05/2012 tefroíta [pt] การออกเสียง : tefroíta 0 โหวต
31/05/2012 telecinesia [pt] การออกเสียง : telecinesia 0 โหวต