ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2013 limar [pt] การออกเสียง : limar 0 โหวต
01/02/2013 libração [pt] การออกเสียง : libração 0 โหวต
01/02/2013 licenciatura [pt] การออกเสียง : licenciatura 0 โหวต
01/02/2013 esquecível [pt] การออกเสียง : esquecível 0 โหวต
01/02/2013 cânhamo [pt] การออกเสียง : cânhamo 0 โหวต
01/02/2013 mandacaru [pt] การออกเสียง : mandacaru 0 โหวต
01/02/2013 dulcícola [pt] การออกเสียง : dulcícola 0 โหวต
01/02/2013 econômico [pt] การออกเสียง : econômico 0 โหวต
01/02/2013 Tucunduba [pt] การออกเสียง : Tucunduba 0 โหวต
01/02/2013 economia [pt] การออกเสียง : economia 0 โหวต
01/02/2013 Guamá [pt] การออกเสียง : Guamá 0 โหวต
28/07/2012 Famalicão [pt] การออกเสียง : Famalicão 0 โหวต
01/06/2012 dina [pt] การออกเสียง : dina 0 โหวต
01/06/2012 Cirene [pt] การออกเสียง : Cirene 0 โหวต
01/06/2012 casca [pt] การออกเสียง : casca -1 โหวต
01/06/2012 compilação [pt] การออกเสียง : compilação 0 โหวต
01/06/2012 interrogações [pt] การออกเสียง : interrogações 0 โหวต
01/06/2012 tourear [pt] การออกเสียง : tourear 0 โหวต
01/06/2012 canela [pt] การออกเสียง : canela 0 โหวต
01/06/2012 vitoriana [pt] การออกเสียง : vitoriana 0 โหวต
01/06/2012 postila [pt] การออกเสียง : postila 0 โหวต
01/06/2012 baianista [pt] การออกเสียง : baianista 0 โหวต
01/06/2012 xupé [pt] การออกเสียง : xupé 0 โหวต
01/06/2012 baromotor [pt] การออกเสียง : baromotor 0 โหวต
01/06/2012 caldeirinha [pt] การออกเสียง : caldeirinha 0 โหวต
01/06/2012 privativo [pt] การออกเสียง : privativo 0 โหวต
01/06/2012 micetoma [pt] การออกเสียง : micetoma 0 โหวต
01/06/2012 ajudar [pt] การออกเสียง : ajudar 0 โหวต
01/06/2012 apaixonado [pt] การออกเสียง : apaixonado 0 โหวต
01/06/2012 piolhos [pt] การออกเสียง : piolhos -1 โหวต