ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2013 libração [pt] การออกเสียงคำว่า libração คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 licenciatura [pt] การออกเสียงคำว่า licenciatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 esquecível [pt] การออกเสียงคำว่า esquecível คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 cânhamo [pt] การออกเสียงคำว่า cânhamo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 mandacaru [pt] การออกเสียงคำว่า mandacaru คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 dulcícola [pt] การออกเสียงคำว่า dulcícola คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 econômico [pt] การออกเสียงคำว่า econômico คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 Tucunduba [pt] การออกเสียงคำว่า Tucunduba คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 economia [pt] การออกเสียงคำว่า economia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2013 Guamá [pt] การออกเสียงคำว่า Guamá คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 Famalicão [pt] การออกเสียงคำว่า Famalicão คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 dina [pt] การออกเสียงคำว่า dina คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 Cirene [pt] การออกเสียงคำว่า Cirene คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 casca [pt] การออกเสียงคำว่า casca คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/06/2012 compilação [pt] การออกเสียงคำว่า compilação คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 interrogações [pt] การออกเสียงคำว่า interrogações คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 tourear [pt] การออกเสียงคำว่า tourear คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 canela [pt] การออกเสียงคำว่า canela คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 vitoriana [pt] การออกเสียงคำว่า vitoriana คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 postila [pt] การออกเสียงคำว่า postila คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 baianista [pt] การออกเสียงคำว่า baianista คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 xupé [pt] การออกเสียงคำว่า xupé คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 baromotor [pt] การออกเสียงคำว่า baromotor คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 caldeirinha [pt] การออกเสียงคำว่า caldeirinha คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 privativo [pt] การออกเสียงคำว่า privativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 micetoma [pt] การออกเสียงคำว่า micetoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 ajudar [pt] การออกเสียงคำว่า ajudar คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 apaixonado [pt] การออกเสียงคำว่า apaixonado คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2012 piolhos [pt] การออกเสียงคำว่า piolhos คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/06/2012 longevo [pt] การออกเสียงคำว่า longevo คะแนนโหวต 0 คะแนน