ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/02/2013 Guamá [pt] Guamá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 Famalicão [pt] Famalicão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 dina [pt] dina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 Cirene [pt] Cirene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 casca [pt] casca การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/06/2012 compilação [pt] compilação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 interrogações [pt] interrogações การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 tourear [pt] tourear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 canela [pt] canela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 vitoriana [pt] vitoriana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 postila [pt] postila การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 baianista [pt] baianista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 xupé [pt] xupé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 baromotor [pt] baromotor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 caldeirinha [pt] caldeirinha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 privativo [pt] privativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 micetoma [pt] micetoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 ajudar [pt] ajudar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 apaixonado [pt] apaixonado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 piolhos [pt] piolhos การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/06/2012 longevo [pt] longevo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 Xenofonte [pt] Xenofonte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 granuloso [pt] granuloso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 badernas [pt] badernas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 carmelina [pt] carmelina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 ficaria [pt] ficaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 cacilheiro [pt] cacilheiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 centrifuga [pt] centrifuga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 primado [pt] primado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 cubo [pt] cubo การออกเสียง 0คะแนนโหวต