ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/02/2016 tacaratuense [pt] การออกเสียง : tacaratuense 0 โหวต
10/02/2016 rio-formosense [pt] การออกเสียง : rio-formosense 0 โหวต
10/02/2016 antônio-almeidense [pt] การออกเสียง : antônio-almeidense 0 โหวต
10/02/2016 campo-maiorense [pt] การออกเสียง : campo-maiorense 0 โหวต
10/02/2016 francisco-santense [pt] การออกเสียง : francisco-santense 0 โหวต
10/02/2016 passagem-franquense [pt] การออกเสียง : passagem-franquense 0 โหวต
08/02/2016 santantoniense [pt] การออกเสียง : santantoniense 0 โหวต
08/02/2016 parnaguaense [pt] การออกเสียง : parnaguaense 0 โหวต
08/02/2016 nazareno-do-piauí [pt] การออกเสียง : nazareno-do-piauí 0 โหวต
08/02/2016 pavussuense [pt] การออกเสียง : pavussuense 0 โหวต
08/02/2016 novo-orientino [pt] การออกเสียง : novo-orientino 0 โหวต
08/02/2016 pajeuense [pt] การออกเสียง : pajeuense 0 โหวต
08/02/2016 padre-marquense [pt] การออกเสียง : padre-marquense 0 โหวต
08/02/2016 palmeirino [pt] การออกเสียง : palmeirino 0 โหวต
08/02/2016 paes-landinense [pt] การออกเสียง : paes-landinense 0 โหวต
08/02/2016 pedro-segundense [pt] การออกเสียง : pedro-segundense 0 โหวต
08/02/2016 paulistanense [pt] การออกเสียง : paulistanense 0 โหวต
08/02/2016 paquetaense [pt] การออกเสียง : paquetaense 0 โหวต
08/02/2016 picoense [pt] การออกเสียง : picoense 0 โหวต
08/02/2016 piracuruquense [pt] การออกเสียง : piracuruquense 0 โหวต
08/02/2016 pio-nonense [pt] การออกเสียง : pio-nonense 0 โหวต
08/02/2016 piripiriense [pt] การออกเสียง : piripiriense 0 โหวต
08/02/2016 regenerense [pt] การออกเสียง : regenerense 0 โหวต
08/02/2016 antoniolintense [pt] การออกเสียง : antoniolintense 0 โหวต
08/02/2016 ribeiro-gonçalvino [pt] การออกเสียง : ribeiro-gonçalvino 0 โหวต
08/02/2016 santa-luzense [pt] การออกเสียง : santa-luzense 0 โหวต
08/02/2016 santinacense [pt] การออกเสียง : santinacense 0 โหวต
08/02/2016 sigefredense [pt] การออกเสียง : sigefredense 0 โหวต
08/02/2016 san-brazense [pt] การออกเสียง : san-brazense 0 โหวต
08/02/2016 são-felicense [pt] การออกเสียง : são-felicense 0 โหวต