ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/05/2012 intergalático [pt] การออกเสียง : intergalático 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2012 obituário [pt] การออกเสียง : obituário 0 โหวต
29/05/2012 glosa [pt] การออกเสียง : glosa 0 โหวต
29/05/2012 epílogo [pt] การออกเสียง : epílogo 0 โหวต
29/05/2012 cipriota [pt] การออกเสียง : cipriota 0 โหวต
29/05/2012 episódico [pt] การออกเสียง : episódico 0 โหวต
29/05/2012 pacifismo [pt] การออกเสียง : pacifismo 0 โหวต
29/05/2012 religiões [pt] การออกเสียง : religiões 0 โหวต
29/05/2012 interplanetário [pt] การออกเสียง : interplanetário 0 โหวต
29/05/2012 interlúdio [pt] การออกเสียง : interlúdio 0 โหวต
29/05/2012 possessão [pt] การออกเสียง : possessão 0 โหวต
29/05/2012 lunemoto [pt] การออกเสียง : lunemoto 0 โหวต
29/05/2012 comodista [pt] การออกเสียง : comodista 0 โหวต
29/05/2012 comodismo [pt] การออกเสียง : comodismo 0 โหวต
29/05/2012 centurião [pt] การออกเสียง : centurião 0 โหวต
29/05/2012 planisfério [pt] การออกเสียง : planisfério 0 โหวต
29/05/2012 linguado [pt] การออกเสียง : linguado 0 โหวต
29/05/2012 linfático [pt] การออกเสียง : linfático 0 โหวต
29/05/2012 persa [pt] การออกเสียง : persa 1 โหวต
29/05/2012 geleia [pt] การออกเสียง : geleia 1 โหวต
29/05/2012 detecção [pt] การออกเสียง : detecção 0 โหวต
29/05/2012 catatônico [pt] การออกเสียง : catatônico 0 โหวต
29/05/2012 preguei o olho [pt] การออกเสียง : preguei o olho 0 โหวต
29/05/2012 Rio Orellana [pt] การออกเสียง : Rio Orellana 0 โหวต
29/05/2012 Wi-Fi [pt] การออกเสียง : Wi-Fi 0 โหวต
28/05/2012 paneiro [pt] การออกเสียง : paneiro 0 โหวต
28/05/2012 entropicar [pt] การออกเสียง : entropicar 0 โหวต
28/05/2012 chamusco [pt] การออกเสียง : chamusco 0 โหวต
28/05/2012 descamar [pt] การออกเสียง : descamar 0 โหวต
28/05/2012 interrogar [pt] การออกเสียง : interrogar 0 โหวต