ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/06/2011 sollicitant [nl] การออกเสียงคำว่า sollicitant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2011 opgroeien [nl] การออกเสียงคำว่า opgroeien คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 Afsnee [vls] การออกเสียงคำว่า Afsnee คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 Adinkerke [vls] การออกเสียงคำว่า Adinkerke คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 Adegem [vls] การออกเสียงคำว่า Adegem คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 Aarsele [vls] การออกเสียงคำว่า Aarsele คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 aarschot [vls] การออกเสียงคำว่า aarschot คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2011 Lierse [vls] การออกเสียงคำว่า Lierse คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2011 kruiwagen [vls] การออกเสียงคำว่า kruiwagen คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2011 schavuit [vls] การออกเสียงคำว่า schavuit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2011 kabouter [vls] การออกเสียงคำว่า kabouter คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2011 schild en vriend [vls] การออกเสียงคำว่า schild en vriend คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] การออกเสียงคำว่า Anthonis van Dyck คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Albert Claude [nl] การออกเสียงคำว่า Albert Claude คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] การออกเสียงคำว่า Rémy Belvaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 duizelig [vls] การออกเสียงคำว่า duizelig คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 Moeskroen [vls] การออกเสียงคำว่า Moeskroen คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 glimlach [vls] การออกเสียงคำว่า glimlach คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/01/2011 vlug [vls] การออกเสียงคำว่า vlug คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 Lanoye [vls] การออกเสียงคำว่า Lanoye คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 perslucht [vls] การออกเสียงคำว่า perslucht คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 schoon [vls] การออกเสียงคำว่า schoon คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] การออกเสียงคำว่า Aloïs Michielsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 Vanden Daele [vls] การออกเสียงคำว่า Vanden Daele คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] การออกเสียงคำว่า Vlaanderen Boven คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 was [nl] การออกเสียงคำว่า was คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/01/2011 gewest [nl] การออกเสียงคำว่า gewest คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] การออกเสียงคำว่า Gerard van der Leeuw คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด