ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/06/2011 sollicitant [nl] sollicitant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2011 opgroeien [nl] opgroeien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 Afsnee [vls] Afsnee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 Adinkerke [vls] Adinkerke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 Adegem [vls] Adegem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 Aarsele [vls] Aarsele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 aarschot [vls] aarschot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 Lierse [vls] Lierse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 kruiwagen [vls] kruiwagen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 schavuit [vls] schavuit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 kabouter [vls] kabouter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 schild en vriend [vls] schild en vriend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] Anthonis van Dyck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Albert Claude [nl] Albert Claude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] Rémy Belvaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 duizelig [vls] duizelig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 Moeskroen [vls] Moeskroen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 glimlach [vls] glimlach การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/01/2011 vlug [vls] vlug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 Lanoye [vls] Lanoye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 perslucht [vls] perslucht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 schoon [vls] schoon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] Aloïs Michielsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 Vanden Daele [vls] Vanden Daele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] Vlaanderen Boven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 was [nl] was การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/01/2011 gewest [nl] gewest การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] Gerard van der Leeuw การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด