ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/08/2011 Guilherme Milhomem Gusmão [pt] การออกเสียงคำว่า Guilherme Milhomem Gusmão คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2011 Guilherme Alvim Marinato [pt] การออกเสียงคำว่า Guilherme Alvim Marinato คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2011 Deus te ajude [pt] การออกเสียงคำว่า Deus te ajude คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2011 Ribatejana [pt] การออกเสียงคำว่า Ribatejana คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2011 Eu gostaria de comprar [pt] การออกเสียงคำว่า Eu gostaria de comprar คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/08/2011 Juó Bananère [pt] การออกเสียงคำว่า Juó Bananère คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 eletrocauterização [pt] การออกเสียงคำว่า eletrocauterização คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Theatro Municipal [pt] การออกเสียงคำว่า Theatro Municipal คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 eletrocirúrgico [pt] การออกเสียงคำว่า eletrocirúrgico คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitáceo [pt] การออกเสียงคำว่า fitáceo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 finês [pt] การออกเสียงคำว่า finês คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fistulado [pt] การออกเสียงคำว่า fistulado คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitobiologia [pt] การออกเสียงคำว่า fitobiologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fecharam [pt] การออกเสียงคำว่า fecharam คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 gastamos [pt] การออกเสียงคำว่า gastamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 gastei [pt] การออกเสียงคำว่า gastei คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 nasceram [pt] การออกเสียงคำว่า nasceram คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 vamos [pt] การออกเสียงคำว่า vamos คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/12/2010 teoria [pt] การออกเสียงคำว่า teoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 escrivaninha [pt] การออกเสียงคำว่า escrivaninha คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 desenvolver [pt] การออกเสียงคำว่า desenvolver คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/12/2010 tijuca [pt] การออกเสียงคำว่า tijuca คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitofarmácia [pt] การออกเสียงคำว่า fitofarmácia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fistular [pt] การออกเสียงคำว่า fistular คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fincamento [pt] การออกเสียงคำว่า fincamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitogênico [pt] การออกเสียงคำว่า fitogênico คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitoclímico [pt] การออกเสียงคำว่า fitoclímico คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitogenia [pt] การออกเสียงคำว่า fitogenia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitógeno [pt] การออกเสียงคำว่า fitógeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 fitófago [pt] การออกเสียงคำว่า fitófago คะแนนโหวต 0 คะแนน