ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/08/2011 Guilherme Milhomem Gusmão [pt] การออกเสียง : Guilherme Milhomem Gusmão 0 โหวต
29/08/2011 Guilherme Alvim Marinato [pt] การออกเสียง : Guilherme Alvim Marinato 0 โหวต
29/08/2011 Deus te ajude [pt] การออกเสียง : Deus te ajude 0 โหวต
29/08/2011 Ribatejana [pt] การออกเสียง : Ribatejana 0 โหวต
29/08/2011 Eu gostaria de comprar [pt] การออกเสียง : Eu gostaria de comprar -1 โหวต
29/08/2011 Juó Bananère [pt] การออกเสียง : Juó Bananère 0 โหวต
20/03/2011 eletrocauterização [pt] การออกเสียง : eletrocauterização 0 โหวต
20/03/2011 Theatro Municipal [pt] การออกเสียง : Theatro Municipal 0 โหวต
20/03/2011 eletrocirúrgico [pt] การออกเสียง : eletrocirúrgico 0 โหวต
26/12/2010 fitáceo [pt] การออกเสียง : fitáceo 0 โหวต
26/12/2010 finês [pt] การออกเสียง : finês 0 โหวต
26/12/2010 fistulado [pt] การออกเสียง : fistulado 0 โหวต
26/12/2010 fitobiologia [pt] การออกเสียง : fitobiologia 0 โหวต
26/12/2010 fecharam [pt] การออกเสียง : fecharam 0 โหวต
26/12/2010 gastamos [pt] การออกเสียง : gastamos 0 โหวต
26/12/2010 gastei [pt] การออกเสียง : gastei 0 โหวต
26/12/2010 nasceram [pt] การออกเสียง : nasceram 0 โหวต
26/12/2010 vamos [pt] การออกเสียง : vamos 1 โหวต
26/12/2010 teoria [pt] การออกเสียง : teoria 0 โหวต
26/12/2010 escrivaninha [pt] การออกเสียง : escrivaninha 0 โหวต
26/12/2010 desenvolver [pt] การออกเสียง : desenvolver 1 โหวต
26/12/2010 tijuca [pt] การออกเสียง : tijuca 0 โหวต
26/12/2010 fitofarmácia [pt] การออกเสียง : fitofarmácia 0 โหวต
26/12/2010 fistular [pt] การออกเสียง : fistular 0 โหวต
26/12/2010 fincamento [pt] การออกเสียง : fincamento 0 โหวต
26/12/2010 fitogênico [pt] การออกเสียง : fitogênico 0 โหวต
26/12/2010 fitoclímico [pt] การออกเสียง : fitoclímico 0 โหวต
26/12/2010 fitogenia [pt] การออกเสียง : fitogenia 0 โหวต
26/12/2010 fitógeno [pt] การออกเสียง : fitógeno 0 โหวต
26/12/2010 fitófago [pt] การออกเสียง : fitófago 0 โหวต