ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 negativo [es] negativo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 envenenar [es] envenenar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 agredir [es] agredir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 estimular [es] estimular การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 mecha [es] mecha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 domesticar [es] domesticar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 relato [es] relato การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 lente [es] lente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2009 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? การออกเสียง 3คะแนนโหวต
29/06/2009 fideicomiso [es] fideicomiso การออกเสียง 0คะแนนโหวต