ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/06/2009 hidrofóbico [es] การออกเสียง : hidrofóbico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 negativo [es] การออกเสียง : negativo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 envenenar [es] การออกเสียง : envenenar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 agredir [es] การออกเสียง : agredir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 estimular [es] การออกเสียง : estimular 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 mecha [es] การออกเสียง : mecha 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 domesticar [es] การออกเสียง : domesticar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 relato [es] การออกเสียง : relato 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 lente [es] การออกเสียง : lente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 adrenalina [es] การออกเสียง : adrenalina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2009 fideicomiso [es] การออกเสียง : fideicomiso 1 โหวต