ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/06/2009 hidrofóbico [es] การออกเสียงคำว่า hidrofóbico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 negativo [es] การออกเสียงคำว่า negativo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 envenenar [es] การออกเสียงคำว่า envenenar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 agredir [es] การออกเสียงคำว่า agredir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 estimular [es] การออกเสียงคำว่า estimular คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 mecha [es] การออกเสียงคำว่า mecha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 domesticar [es] การออกเสียงคำว่า domesticar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 relato [es] การออกเสียงคำว่า relato คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 lente [es] การออกเสียงคำว่า lente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/06/2009 adrenalina [es] การออกเสียงคำว่า adrenalina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2009 fideicomiso [es] การออกเสียงคำว่า fideicomiso คะแนนโหวต 0 คะแนน