ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/07/2009 armar [es] armar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/07/2009 incitar [es] incitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2009 orador [es] orador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 timorato [es] timorato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Cupido [es] Cupido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 impostor [es] impostor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 autócrata [es] autócrata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 jurista [es] jurista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 odioso [es] odioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 arisco [es] arisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 anexo [es] anexo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 trinchar [es] trinchar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 magno [es] magno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 transmitir [es] transmitir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 te [es] te การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 sigilo [es] sigilo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/07/2009 papeleta [es] papeleta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 provocar [es] provocar การออกเสียง -2คะแนนโหวต
02/07/2009 consumidor [es] consumidor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2009 secreta [es] secreta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 escrita [es] escrita การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2009 fermento [es] fermento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 directriz [es] directriz การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/07/2009 galope [es] galope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 torturar [es] torturar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 menear [es] menear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 checo [es] checo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno การออกเสียง 0คะแนนโหวต