ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2009 incitar [es] การออกเสียง : incitar 0 โหวต
04/07/2009 orador [es] การออกเสียง : orador 0 โหวต
02/07/2009 timorato [es] การออกเสียง : timorato 0 โหวต
02/07/2009 Cupido [es] การออกเสียง : Cupido 0 โหวต
02/07/2009 impostor [es] การออกเสียง : impostor 0 โหวต
02/07/2009 autócrata [es] การออกเสียง : autócrata 0 โหวต
02/07/2009 jurista [es] การออกเสียง : jurista 0 โหวต
02/07/2009 odioso [es] การออกเสียง : odioso 0 โหวต
02/07/2009 arisco [es] การออกเสียง : arisco 0 โหวต
02/07/2009 anexo [es] การออกเสียง : anexo 0 โหวต
02/07/2009 trinchar [es] การออกเสียง : trinchar 0 โหวต
02/07/2009 magno [es] การออกเสียง : magno 0 โหวต
02/07/2009 transmitir [es] การออกเสียง : transmitir 0 โหวต
02/07/2009 te [es] การออกเสียง : te 1 โหวต
02/07/2009 ilusionista [es] การออกเสียง : ilusionista 0 โหวต
02/07/2009 sigilo [es] การออกเสียง : sigilo -1 โหวต
02/07/2009 papeleta [es] การออกเสียง : papeleta 0 โหวต
02/07/2009 provocar [es] การออกเสียง : provocar -2 โหวต
02/07/2009 consumidor [es] การออกเสียง : consumidor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2009 secreta [es] การออกเสียง : secreta 0 โหวต
02/07/2009 escrita [es] การออกเสียง : escrita 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2009 fermento [es] การออกเสียง : fermento 0 โหวต
02/07/2009 directriz [es] การออกเสียง : directriz -1 โหวต
02/07/2009 galope [es] การออกเสียง : galope 0 โหวต
02/07/2009 torturar [es] การออกเสียง : torturar 0 โหวต
30/06/2009 patíbulo [es] การออกเสียง : patíbulo 0 โหวต
30/06/2009 menear [es] การออกเสียง : menear 0 โหวต
30/06/2009 checo [es] การออกเสียง : checo 0 โหวต
30/06/2009 inoportuno [es] การออกเสียง : inoportuno 0 โหวต
30/06/2009 contrabandista [es] การออกเสียง : contrabandista 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด