ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2009 incitar [es] การออกเสียงคำว่า incitar คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2009 orador [es] การออกเสียงคำว่า orador คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 timorato [es] การออกเสียงคำว่า timorato คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 Cupido [es] การออกเสียงคำว่า Cupido คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 impostor [es] การออกเสียงคำว่า impostor คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 autócrata [es] การออกเสียงคำว่า autócrata คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 jurista [es] การออกเสียงคำว่า jurista คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 odioso [es] การออกเสียงคำว่า odioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 arisco [es] การออกเสียงคำว่า arisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 anexo [es] การออกเสียงคำว่า anexo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 trinchar [es] การออกเสียงคำว่า trinchar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 magno [es] การออกเสียงคำว่า magno คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 transmitir [es] การออกเสียงคำว่า transmitir คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 te [es] การออกเสียงคำว่า te คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/07/2009 ilusionista [es] การออกเสียงคำว่า ilusionista คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 sigilo [es] การออกเสียงคำว่า sigilo คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/07/2009 papeleta [es] การออกเสียงคำว่า papeleta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 provocar [es] การออกเสียงคำว่า provocar คะแนนโหวต -2 คะแนน
02/07/2009 consumidor [es] การออกเสียงคำว่า consumidor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2009 secreta [es] การออกเสียงคำว่า secreta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 escrita [es] การออกเสียงคำว่า escrita คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2009 fermento [es] การออกเสียงคำว่า fermento คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 directriz [es] การออกเสียงคำว่า directriz คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/07/2009 galope [es] การออกเสียงคำว่า galope คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 torturar [es] การออกเสียงคำว่า torturar คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2009 patíbulo [es] การออกเสียงคำว่า patíbulo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2009 menear [es] การออกเสียงคำว่า menear คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2009 checo [es] การออกเสียงคำว่า checo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2009 inoportuno [es] การออกเสียงคำว่า inoportuno คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2009 contrabandista [es] การออกเสียงคำว่า contrabandista คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด