ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2009 vistosas [es] การออกเสียง : vistosas 0 โหวต
29/09/2009 astrónomos [es] การออกเสียง : astrónomos 0 โหวต
27/07/2009 atabasco [es] การออกเสียง : atabasco 0 โหวต
27/07/2009 asamés [es] การออกเสียง : asamés 0 โหวต
27/07/2009 bopurí [es] การออกเสียง : bopurí 0 โหวต
27/07/2009 aramaico [es] การออกเสียง : aramaico 0 โหวต
27/07/2009 pipiolo [es] การออกเสียง : pipiolo 0 โหวต
27/07/2009 anatolias [es] การออกเสียง : anatolias 0 โหวต
27/07/2009 neófito [es] การออกเสียง : neófito 0 โหวต
27/07/2009 konkaní [es] การออกเสียง : konkaní 0 โหวต
27/07/2009 bengalí [es] การออกเสียง : bengalí 0 โหวต
27/07/2009 maratí [es] การออกเสียง : maratí 0 โหวต
27/07/2009 mesapio [es] การออกเสียง : mesapio 0 โหวต
27/07/2009 kurdo [es] การออกเสียง : kurdo 0 โหวต
27/07/2009 groenlandés [es] การออกเสียง : groenlandés 0 โหวต
27/07/2009 indoeuropea [es] การออกเสียง : indoeuropea 0 โหวต
27/07/2009 camboyano [es] การออกเสียง : camboyano 0 โหวต
27/07/2009 cantonés [es] การออกเสียง : cantonés 0 โหวต
27/07/2009 germánicas [es] การออกเสียง : germánicas 0 โหวต
27/07/2009 mandarín [es] การออกเสียง : mandarín 0 โหวต
27/07/2009 nepalés [es] การออกเสียง : nepalés 0 โหวต
27/07/2009 avéstico [es] การออกเสียง : avéstico 0 โหวต
27/07/2009 lituano [es] การออกเสียง : lituano 0 โหวต
27/07/2009 Armenio [es] การออกเสียง : Armenio 0 โหวต
27/07/2009 arameo [es] การออกเสียง : arameo 0 โหวต
27/07/2009 Filipinas [es] การออกเสียง : Filipinas 0 โหวต
07/07/2009 compay [es] การออกเสียง : compay 0 โหวต
07/07/2009 Tepache [es] การออกเสียง : Tepache 0 โหวต
07/07/2009 rebozo [es] การออกเสียง : rebozo -1 โหวต
04/07/2009 armar [es] การออกเสียง : armar -1 โหวต