ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2009 vistosas [es] การออกเสียงคำว่า vistosas คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2009 astrónomos [es] การออกเสียงคำว่า astrónomos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 atabasco [es] การออกเสียงคำว่า atabasco คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 asamés [es] การออกเสียงคำว่า asamés คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 bopurí [es] การออกเสียงคำว่า bopurí คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 aramaico [es] การออกเสียงคำว่า aramaico คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 pipiolo [es] การออกเสียงคำว่า pipiolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 anatolias [es] การออกเสียงคำว่า anatolias คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 neófito [es] การออกเสียงคำว่า neófito คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 konkaní [es] การออกเสียงคำว่า konkaní คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 bengalí [es] การออกเสียงคำว่า bengalí คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 maratí [es] การออกเสียงคำว่า maratí คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 mesapio [es] การออกเสียงคำว่า mesapio คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 kurdo [es] การออกเสียงคำว่า kurdo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 groenlandés [es] การออกเสียงคำว่า groenlandés คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 indoeuropea [es] การออกเสียงคำว่า indoeuropea คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 camboyano [es] การออกเสียงคำว่า camboyano คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 cantonés [es] การออกเสียงคำว่า cantonés คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 germánicas [es] การออกเสียงคำว่า germánicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 mandarín [es] การออกเสียงคำว่า mandarín คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 nepalés [es] การออกเสียงคำว่า nepalés คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 avéstico [es] การออกเสียงคำว่า avéstico คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 lituano [es] การออกเสียงคำว่า lituano คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 Armenio [es] การออกเสียงคำว่า Armenio คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 arameo [es] การออกเสียงคำว่า arameo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 Filipinas [es] การออกเสียงคำว่า Filipinas คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 compay [es] การออกเสียงคำว่า compay คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Tepache [es] การออกเสียงคำว่า Tepache คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 rebozo [es] การออกเสียงคำว่า rebozo คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/07/2009 armar [es] การออกเสียงคำว่า armar คะแนนโหวต -1 คะแนน