ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/09/2009 intensivas [es] intensivas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 vistosas [es] vistosas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 atabasco [es] atabasco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 asamés [es] asamés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 bopurí [es] bopurí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 aramaico [es] aramaico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 anatolias [es] anatolias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 neófito [es] neófito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 konkaní [es] konkaní การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 bengalí [es] bengalí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 maratí [es] maratí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 mesapio [es] mesapio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 kurdo [es] kurdo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 camboyano [es] camboyano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 cantonés [es] cantonés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 germánicas [es] germánicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 mandarín [es] mandarín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 nepalés [es] nepalés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 avéstico [es] avéstico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 lituano [es] lituano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 Armenio [es] Armenio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 arameo [es] arameo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 compay [es] compay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Tepache [es] Tepache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 rebozo [es] rebozo การออกเสียง -1คะแนนโหวต