ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2009 ponerse de pie [es] การออกเสียง : ponerse de pie 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 tengo prisa [es] การออกเสียง : tengo prisa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 lidiar [es] การออกเสียง : lidiar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 desfilan [es] การออกเสียง : desfilan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 inflados [es] การออกเสียง : inflados 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 maniobrantes [es] การออกเสียง : maniobrantes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 golpes [es] การออกเสียง : golpes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 esencia [es] การออกเสียง : esencia 0 โหวต
02/10/2009 normas [es] การออกเสียง : normas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 duros [es] การออกเสียง : duros 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 defectos [es] การออกเสียง : defectos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 rojos [es] การออกเสียง : rojos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 vinos [es] การออกเสียง : vinos 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 defienda [es] การออกเสียง : defienda 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 triunfos [es] การออกเสียง : triunfos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 incienso [es] การออกเสียง : incienso 0 โหวต
02/10/2009 responsabilidades [es] การออกเสียง : responsabilidades 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 resina [es] การออกเสียง : resina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 alcanfor [es] การออกเสียง : alcanfor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 balsámico [es] การออกเสียง : balsámico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 floral [es] การออกเสียง : floral 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 armonioso [es] การออกเสียง : armonioso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 astringencia [es] การออกเสียง : astringencia 0 โหวต
02/10/2009 débiles [es] การออกเสียง : débiles 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 Mariano Higes [es] การออกเสียง : Mariano Higes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 Irizar [es] การออกเสียง : Irizar 0 โหวต
29/09/2009 hortícolas [es] การออกเสียง : hortícolas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 picor [es] การออกเสียง : picor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 estelares [es] การออกเสียง : estelares 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 bayas [es] การออกเสียง : bayas 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด