ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2009 lidiar [es] lidiar การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 desfilan [es] desfilan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 inflados [es] inflados การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 golpes [es] golpes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 vino tinto [es] vino tinto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 esencia [es] esencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 normas [es] normas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 duros [es] duros การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 defectos [es] defectos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 rojos [es] rojos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 vinos [es] vinos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 defienda [es] defienda การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 triunfos [es] triunfos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 incienso [es] incienso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 resina [es] resina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 balsámico [es] balsámico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 floral [es] floral การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 armonioso [es] armonioso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 astringencia [es] astringencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 débiles [es] débiles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 Irizar [es] Irizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 picor [es] picor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 estelares [es] estelares การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 bayas [es] bayas การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 estudian [es] estudian การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด