ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2009 lidiar [es] การออกเสียงคำว่า lidiar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 desfilan [es] การออกเสียงคำว่า desfilan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 inflados [es] การออกเสียงคำว่า inflados คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 maniobrantes [es] การออกเสียงคำว่า maniobrantes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 golpes [es] การออกเสียงคำว่า golpes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 esencia [es] การออกเสียงคำว่า esencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2009 normas [es] การออกเสียงคำว่า normas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 duros [es] การออกเสียงคำว่า duros คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 defectos [es] การออกเสียงคำว่า defectos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 rojos [es] การออกเสียงคำว่า rojos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 vinos [es] การออกเสียงคำว่า vinos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 defienda [es] การออกเสียงคำว่า defienda คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 triunfos [es] การออกเสียงคำว่า triunfos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 incienso [es] การออกเสียงคำว่า incienso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2009 responsabilidades [es] การออกเสียงคำว่า responsabilidades คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 resina [es] การออกเสียงคำว่า resina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 alcanfor [es] การออกเสียงคำว่า alcanfor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 balsámico [es] การออกเสียงคำว่า balsámico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 floral [es] การออกเสียงคำว่า floral คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 armonioso [es] การออกเสียงคำว่า armonioso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 astringencia [es] การออกเสียงคำว่า astringencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2009 débiles [es] การออกเสียงคำว่า débiles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 Mariano Higes [es] การออกเสียงคำว่า Mariano Higes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 Irizar [es] การออกเสียงคำว่า Irizar คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2009 hortícolas [es] การออกเสียงคำว่า hortícolas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 picor [es] การออกเสียงคำว่า picor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 estelares [es] การออกเสียงคำว่า estelares คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 bayas [es] การออกเสียงคำว่า bayas คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 estudian [es] การออกเสียงคำว่า estudian คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2009 intensivas [es] การออกเสียงคำว่า intensivas คะแนนโหวต 0 คะแนน