ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/10/2010 desbordarse [es] การออกเสียงคำว่า desbordarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 defendernos [es] การออกเสียงคำว่า defendernos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 defenderla [es] การออกเสียงคำว่า defenderla คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cuartas [es] การออกเสียงคำว่า cuartas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 culta [es] การออกเสียงคำว่า culta คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cursillos [es] การออกเสียงคำว่า cursillos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 burdas [es] การออกเสียงคำว่า burdas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 buscadora [es] การออกเสียงคำว่า buscadora คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 caballerías [es] การออกเสียงคำว่า caballerías คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cañitas [es] การออกเสียงคำว่า cañitas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 camisas [es] การออกเสียงคำว่า camisas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 brazas [es] การออกเสียงคำว่า brazas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cuestiones [es] การออกเสียงคำว่า cuestiones คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 burlas [es] การออกเสียงคำว่า burlas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 bulliciosas [es] การออกเสียงคำว่า bulliciosas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 desahogando [es] การออกเสียงคำว่า desahogando คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 persuasión [es] การออกเสียงคำว่า persuasión คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 chismes [es] การออกเสียงคำว่า chismes คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 chistosos [es] การออกเสียงคำว่า chistosos คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2010 hable [es] การออกเสียงคำว่า hable คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/04/2010 actué [es] การออกเสียงคำว่า actué คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/04/2010 extrañaron [es] การออกเสียงคำว่า extrañaron คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 nuez moscada [es] การออกเสียงคำว่า nuez moscada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2009 llegarás [es] การออกเสียงคำว่า llegarás คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 frutos rojos [es] การออกเสียงคำว่า frutos rojos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 oir [es] การออกเสียงคำว่า oir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 suaves [es] การออกเสียงคำว่า suaves คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 madurez [es] การออกเสียงคำว่า madurez คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2009 ponerse de pie [es] การออกเสียงคำว่า ponerse de pie คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 tengo prisa [es] การออกเสียงคำว่า tengo prisa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด