ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 defendernos [es] defendernos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 defenderla [es] defenderla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cuartas [es] cuartas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 culta [es] culta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cursillos [es] cursillos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 burdas [es] burdas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 buscadora [es] buscadora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 caballerías [es] caballerías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cañitas [es] cañitas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 camisas [es] camisas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 brazas [es] brazas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cuestiones [es] cuestiones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 burlas [es] burlas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 bulliciosas [es] bulliciosas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 desahogando [es] desahogando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 persuasión [es] persuasión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chismes [es] chismes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chistosos [es] chistosos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2010 hable [es] hable การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/04/2010 actué [es] actué การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/04/2010 extrañaron [es] extrañaron การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 nuez moscada [es] nuez moscada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 llegarás [es] llegarás การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 frutos rojos [es] frutos rojos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 oir [es] oir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 suaves [es] suaves การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 madurez [es] madurez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด