ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/10/2010 desbordarse [es] การออกเสียง : desbordarse 0 โหวต
24/10/2010 defendernos [es] การออกเสียง : defendernos 0 โหวต
24/10/2010 defenderla [es] การออกเสียง : defenderla 0 โหวต
24/10/2010 cuartas [es] การออกเสียง : cuartas 0 โหวต
24/10/2010 culta [es] การออกเสียง : culta 0 โหวต
24/10/2010 cursillos [es] การออกเสียง : cursillos 0 โหวต
24/10/2010 burdas [es] การออกเสียง : burdas 0 โหวต
24/10/2010 buscadora [es] การออกเสียง : buscadora 0 โหวต
24/10/2010 caballerías [es] การออกเสียง : caballerías 0 โหวต
24/10/2010 cañitas [es] การออกเสียง : cañitas 0 โหวต
24/10/2010 camisas [es] การออกเสียง : camisas 0 โหวต
24/10/2010 brazas [es] การออกเสียง : brazas 0 โหวต
24/10/2010 cuestiones [es] การออกเสียง : cuestiones 0 โหวต
24/10/2010 burlas [es] การออกเสียง : burlas 0 โหวต
24/10/2010 bulliciosas [es] การออกเสียง : bulliciosas 0 โหวต
24/10/2010 desahogando [es] การออกเสียง : desahogando 0 โหวต
24/10/2010 persuasión [es] การออกเสียง : persuasión 0 โหวต
24/10/2010 chismes [es] การออกเสียง : chismes 0 โหวต
24/10/2010 chistosos [es] การออกเสียง : chistosos 0 โหวต
21/04/2010 hable [es] การออกเสียง : hable 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/04/2010 actué [es] การออกเสียง : actué 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/04/2010 extrañaron [es] การออกเสียง : extrañaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 nuez moscada [es] การออกเสียง : nuez moscada 0 โหวต
02/10/2009 llegarás [es] การออกเสียง : llegarás 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 frutos rojos [es] การออกเสียง : frutos rojos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 oir [es] การออกเสียง : oir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 suaves [es] การออกเสียง : suaves 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 madurez [es] การออกเสียง : madurez 0 โหวต
02/10/2009 ponerse de pie [es] การออกเสียง : ponerse de pie 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2009 tengo prisa [es] การออกเสียง : tengo prisa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด