ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2016 York [es] การออกเสียงคำว่า York คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2016 Paralímpicos [es] การออกเสียงคำว่า Paralímpicos คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2016 Ricardo Steer [es] การออกเสียงคำว่า Ricardo Steer คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2016 sacudo [es] การออกเสียงคำว่า sacudo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 Toño Ramírez [es] การออกเสียงคำว่า Toño Ramírez คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 Borja Mayoral [es] การออกเสียงคำว่า Borja Mayoral คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 Álvaro Morata [es] การออกเสียงคำว่า Álvaro Morata คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 encastillarse [es] การออกเสียงคำว่า encastillarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 tomografía [es] การออกเสียงคำว่า tomografía คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2016 terapia cognitiva [es] การออกเสียงคำว่า terapia cognitiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2016 vuelo en picado [es] การออกเสียงคำว่า vuelo en picado คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] การออกเสียงคำว่า Jose Apesteguía คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 abrirle [es] การออกเสียงคำว่า abrirle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/10/2010 díscola [es] การออกเสียงคำว่า díscola คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 oficiosa [es] การออกเสียงคำว่า oficiosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 náutico [es] การออกเสียงคำว่า náutico คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 instruyó [es] การออกเสียงคำว่า instruyó คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 movida [es] การออกเสียงคำว่า movida คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 amigote [es] การออกเสียงคำว่า amigote คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 amenazadoras [es] การออกเสียงคำว่า amenazadoras คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 Alcalá [es] การออกเสียงคำว่า Alcalá คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cercanos [es] การออกเสียงคำว่า cercanos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 chal [es] การออกเสียงคำว่า chal คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 célebres [es] การออกเสียงคำว่า célebres คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 castillos [es] การออกเสียงคำว่า castillos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 charlatana [es] การออกเสียงคำว่า charlatana คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 cáscaras [es] การออกเสียงคำว่า cáscaras คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 coloso [es] การออกเสียงคำว่า coloso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/10/2010 clarísimos [es] การออกเสียงคำว่า clarísimos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/10/2010 dándote [es] การออกเสียงคำว่า dándote คะแนนโหวต 0 คะแนน