ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2016 York [es] การออกเสียง : York 0 โหวต
15/10/2016 Paralímpicos [es] การออกเสียง : Paralímpicos 1 โหวต
15/10/2016 Ricardo Steer [es] การออกเสียง : Ricardo Steer 0 โหวต
15/10/2016 sacudo [es] การออกเสียง : sacudo 0 โหวต
22/07/2016 Toño Ramírez [es] การออกเสียง : Toño Ramírez 0 โหวต
22/07/2016 Borja Mayoral [es] การออกเสียง : Borja Mayoral 0 โหวต
22/07/2016 Álvaro Morata [es] การออกเสียง : Álvaro Morata 0 โหวต
22/07/2016 encastillarse [es] การออกเสียง : encastillarse 0 โหวต
22/07/2016 tomografía [es] การออกเสียง : tomografía 0 โหวต
22/07/2016 terapia cognitiva [es] การออกเสียง : terapia cognitiva 0 โหวต
11/07/2016 vuelo en picado [es] การออกเสียง : vuelo en picado 0 โหวต
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] การออกเสียง : Jose Apesteguía 0 โหวต
24/10/2010 abrirle [es] การออกเสียง : abrirle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/10/2010 díscola [es] การออกเสียง : díscola 0 โหวต
24/10/2010 oficiosa [es] การออกเสียง : oficiosa 0 โหวต
24/10/2010 náutico [es] การออกเสียง : náutico 0 โหวต
24/10/2010 instruyó [es] การออกเสียง : instruyó 0 โหวต
24/10/2010 movida [es] การออกเสียง : movida 0 โหวต
24/10/2010 amigote [es] การออกเสียง : amigote 0 โหวต
24/10/2010 amenazadoras [es] การออกเสียง : amenazadoras 0 โหวต
24/10/2010 Alcalá [es] การออกเสียง : Alcalá 0 โหวต
24/10/2010 cercanos [es] การออกเสียง : cercanos 0 โหวต
24/10/2010 chal [es] การออกเสียง : chal 0 โหวต
24/10/2010 célebres [es] การออกเสียง : célebres 0 โหวต
24/10/2010 castillos [es] การออกเสียง : castillos 0 โหวต
24/10/2010 charlatana [es] การออกเสียง : charlatana 0 โหวต
24/10/2010 cáscaras [es] การออกเสียง : cáscaras 0 โหวต
24/10/2010 coloso [es] การออกเสียง : coloso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/10/2010 clarísimos [es] การออกเสียง : clarísimos 0 โหวต
24/10/2010 dándote [es] การออกเสียง : dándote 0 โหวต