ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/10/2016 York [es] York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2016 Paralímpicos [es] Paralímpicos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2016 Ricardo Steer [es] Ricardo Steer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2016 sacudo [es] sacudo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 Toño Ramírez [es] Toño Ramírez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 Borja Mayoral [es] Borja Mayoral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 Álvaro Morata [es] Álvaro Morata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 encastillarse [es] encastillarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 tomografía [es] tomografía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2016 terapia cognitiva [es] terapia cognitiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2016 vuelo en picado [es] vuelo en picado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] Jose Apesteguía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 abrirle [es] abrirle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/10/2010 díscola [es] díscola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 náutico [es] náutico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 instruyó [es] instruyó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 movida [es] movida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 amigote [es] amigote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cercanos [es] cercanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chal [es] chal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 célebres [es] célebres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 castillos [es] castillos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 charlatana [es] charlatana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 coloso [es] coloso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 dándote [es] dándote การออกเสียง 0คะแนนโหวต