ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2012 muito [pt] การออกเสียง : muito 0 โหวต
06/10/2012 também [pt] การออกเสียง : também 0 โหวต
06/10/2012 tia [pt] การออกเสียง : tia 0 โหวต
06/10/2012 estrella [es] การออกเสียง : estrella 0 โหวต
06/10/2012 valdeir [pt] การออกเสียง : valdeir 0 โหวต
06/10/2012 mas [pt] การออกเสียง : mas -1 โหวต
06/10/2012 mortadela [pt] การออกเสียง : mortadela 0 โหวต