ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2012 muito [pt] การออกเสียงคำว่า muito 0 โหวต
06/10/2012 também [pt] การออกเสียงคำว่า também 0 โหวต
06/10/2012 tia [pt] การออกเสียงคำว่า tia 0 โหวต
06/10/2012 estrella [es] การออกเสียงคำว่า estrella 0 โหวต
06/10/2012 valdeir [pt] การออกเสียงคำว่า valdeir 0 โหวต
06/10/2012 mas [pt] การออกเสียงคำว่า mas -1 โหวต
06/10/2012 mortadela [pt] การออกเสียงคำว่า mortadela 0 โหวต