ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2012 muito [pt] การออกเสียงคำว่า muito คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 também [pt] การออกเสียงคำว่า também คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 tia [pt] การออกเสียงคำว่า tia คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 estrella [es] การออกเสียงคำว่า estrella คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 valdeir [pt] การออกเสียงคำว่า valdeir คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 mas [pt] การออกเสียงคำว่า mas คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/10/2012 mortadela [pt] การออกเสียงคำว่า mortadela คะแนนโหวต 0 คะแนน