ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] การออกเสียงคำว่า Patrik Järbyn คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 maelström [sv] การออกเสียงคำว่า maelström คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 Sabadill [sv] การออกเสียงคำว่า Sabadill คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 hörlur [sv] การออกเสียงคำว่า hörlur คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 jumboplatsen [sv] การออกเสียงคำว่า jumboplatsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] การออกเสียงคำว่า Lars-Olof Franzén คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 Ingolf [sv] การออกเสียงคำว่า Ingolf คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] การออกเสียงคำว่า Ås Sivborg คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Richard Hobert [sv] การออกเสียงคำว่า Richard Hobert คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 kams [sv] การออกเสียงคำว่า kams คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 kurder [sv] การออกเสียงคำว่า kurder คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] การออกเสียงคำว่า Bernhard Henrik Crusell คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] การออกเสียงคำว่า Axel von Fersen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] การออกเสียงคำว่า Bjärsmyr คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Eric Prydz [sv] การออกเสียงคำว่า Eric Prydz คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] การออกเสียงคำว่า tvåändsstickning คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Dajm [sv] การออกเสียงคำว่า Dajm คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] การออกเสียงคำว่า Kurt Atterberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Bromma [sv] การออกเสียงคำว่า Bromma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/08/2009 möjlig [sv] การออกเสียงคำว่า möjlig คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 utgång [sv] การออกเสียงคำว่า utgång คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/08/2009 getmesost [sv] การออกเสียงคำว่า getmesost คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] การออกเสียงคำว่า Stieg Larsson คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] การออกเสียงคำว่า Ulf Gröhn คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] การออกเสียงคำว่า Ingemar Fries คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/08/2009 Svenljunga [sv] การออกเสียงคำว่า Svenljunga คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] การออกเสียงคำว่า Hammarby Sjöstad คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Josefin [sv] การออกเสียงคำว่า Josefin คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Fersen [sv] การออกเสียงคำว่า Fersen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2009 Stig Blomqvist [sv] การออกเสียงคำว่า Stig Blomqvist คะแนนโหวต 0 คะแนน