ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] Patrik Järbyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 maelström [sv] maelström การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 Sabadill [sv] Sabadill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 hörlur [sv] hörlur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 jumboplatsen [sv] jumboplatsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] Lars-Olof Franzén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 Ingolf [sv] Ingolf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] Ås Sivborg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Richard Hobert [sv] Richard Hobert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 kams [sv] kams การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 kurder [sv] kurder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] Bernhard Henrik Crusell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] Axel von Fersen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] Bjärsmyr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Eric Prydz [sv] Eric Prydz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] tvåändsstickning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Dajm [sv] Dajm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] Kurt Atterberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Bromma [sv] Bromma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/08/2009 möjlig [sv] möjlig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 utgång [sv] utgång การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/08/2009 getmesost [sv] getmesost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] Stieg Larsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] Ulf Gröhn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] Ingemar Fries การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/08/2009 Svenljunga [sv] Svenljunga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] Hammarby Sjöstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Josefin [sv] Josefin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Fersen [sv] Fersen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2009 Stig Blomqvist [sv] Stig Blomqvist การออกเสียง 0คะแนนโหวต