ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
09/05/2012
การออกเสียง : regning
regning [da] 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด