ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2012 regning [da] การออกเสียง : regning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด