ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2008 harbinger [en] การออกเสียง : harbinger 3 โหวต
29/06/2008 Glastonbury [en] การออกเสียง : Glastonbury 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 Singapore [en] การออกเสียง : Singapore 0 โหวต
29/06/2008 growl [en] การออกเสียง : growl -1 โหวต
29/06/2008 swagger [en] การออกเสียง : swagger 0 โหวต
29/06/2008 wander [en] การออกเสียง : wander 1 โหวต
29/06/2008 gush [en] การออกเสียง : gush 0 โหวต
29/06/2008 chuckle [en] การออกเสียง : chuckle 0 โหวต
29/06/2008 slip [en] การออกเสียง : slip 9 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 thump [en] การออกเสียง : thump -1 โหวต
29/06/2008 smirk [en] การออกเสียง : smirk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 gloat [en] การออกเสียง : gloat 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 wage [en] การออกเสียง : wage 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 wrinkle [en] การออกเสียง : wrinkle 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 rake [en] การออกเสียง : rake 3 โหวต
29/06/2008 wince [en] การออกเสียง : wince 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 mixed [en] การออกเสียง : mixed 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 tut-tut [en] การออกเสียง : tut-tut 0 โหวต
29/06/2008 yeehaw [en] การออกเสียง : yeehaw 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 urgh [en] การออกเสียง : urgh 0 โหวต
29/06/2008 hey [en] การออกเสียง : hey 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2008 Middlesbrough [en] การออกเสียง : Middlesbrough 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2008 versatile [en] การออกเสียง : versatile 3 โหวต
25/06/2008 recently [en] การออกเสียง : recently 6 โหวต
25/06/2008 fundamental [en] การออกเสียง : fundamental 0 โหวต
25/06/2008 pivot [en] การออกเสียง : pivot 0 โหวต
25/06/2008 one hundred sixteen [en] การออกเสียง : one hundred sixteen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2008 nursery [en] การออกเสียง : nursery 1 โหวต
25/06/2008 Hulme [en] การออกเสียง : Hulme 0 โหวต
24/06/2008 jewelry [en] การออกเสียง : jewelry 0 โหวต