ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2008 Glenn Gould [en] การออกเสียง : Glenn Gould 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 Corey Hart [en] การออกเสียง : Corey Hart 0 โหวต
29/06/2008 Toby Hoffman [en] การออกเสียง : Toby Hoffman 0 โหวต
29/06/2008 Garth Hudson [en] การออกเสียง : Garth Hudson 0 โหวต
29/06/2008 Chad Kroeger [en] การออกเสียง : Chad Kroeger 0 โหวต
29/06/2008 David Foster [en] การออกเสียง : David Foster 0 โหวต
29/06/2008 Maynard Ferguson [en] การออกเสียง : Maynard Ferguson 0 โหวต
29/06/2008 Bob Ezrin [en] การออกเสียง : Bob Ezrin 0 โหวต
29/06/2008 Leonard Cohen [en] การออกเสียง : Leonard Cohen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 Mickey Curry [en] การออกเสียง : Mickey Curry 0 โหวต
29/06/2008 Rick Danko [en] การออกเสียง : Rick Danko 0 โหวต
29/06/2008 Lee Krasner [en] การออกเสียง : Lee Krasner 0 โหวต
29/06/2008 Donald Judd [en] การออกเสียง : Donald Judd 0 โหวต
29/06/2008 Neil Young [en] การออกเสียง : Neil Young 0 โหวต
29/06/2008 Shania Twain [en] การออกเสียง : Shania Twain 0 โหวต
29/06/2008 Tom Hooper [en] การออกเสียง : Tom Hooper 0 โหวต
29/06/2008 Terry Jacks [en] การออกเสียง : Terry Jacks 0 โหวต
29/06/2008 Albert Henry Munsell [en] การออกเสียง : Albert Henry Munsell 0 โหวต
29/06/2008 Ellsworth Kelly [en] การออกเสียง : Ellsworth Kelly 0 โหวต
29/06/2008 Alex Katz [en] การออกเสียง : Alex Katz 0 โหวต
29/06/2008 Don Ross [en] การออกเสียง : Don Ross 0 โหวต
29/06/2008 Robbie Robertson [en] การออกเสียง : Robbie Robertson -1 โหวต
29/06/2008 Jasper Johns [en] การออกเสียง : Jasper Johns 0 โหวต
29/06/2008 Doris Lee [en] การออกเสียง : Doris Lee 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 Thomas Moran [en] การออกเสียง : Thomas Moran 0 โหวต
29/06/2008 Paul McCarthy [en] การออกเสียง : Paul McCarthy 0 โหวต
29/06/2008 Joan Mitchell [en] การออกเสียง : Joan Mitchell 0 โหวต
29/06/2008 Edward Moran [en] การออกเสียง : Edward Moran 0 โหวต
29/06/2008 George Catlin [en] การออกเสียง : George Catlin 0 โหวต
29/06/2008 Captain Beefheart [en] การออกเสียง : Captain Beefheart 0 โหวต