ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2008 introducing [en] การออกเสียง : introducing 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 into [en] การออกเสียง : into 12 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 mass [en] การออกเสียง : mass 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 debating [en] การออกเสียง : debating 0 โหวต
29/06/2008 charge [en] การออกเสียง : charge 6 โหวต
29/06/2008 operate [en] การออกเสียง : operate 1 โหวต
29/06/2008 practical [en] การออกเสียง : practical 3 โหวต
29/06/2008 waiver [en] การออกเสียง : waiver -1 โหวต
29/06/2008 citing [en] การออกเสียง : citing 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 fleet [en] การออกเสียง : fleet 0 โหวต
29/06/2008 restrictions [en] การออกเสียง : restrictions 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 lacks [en] การออกเสียง : lacks 0 โหวต
29/06/2008 explains [en] การออกเสียง : explains 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 gasoline [en] การออกเสียง : gasoline 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 parking [en] การออกเสียง : parking 0 โหวต
29/06/2008 driven [en] การออกเสียง : driven 2 โหวต
29/06/2008 only [en] การออกเสียง : only 10 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 licence [en] การออกเสียง : licence 0 โหวต
29/06/2008 outside [en] การออกเสียง : outside 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 restricted [en] การออกเสียง : restricted 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 uses [en] การออกเสียง : uses 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 don't [en] การออกเสียง : don't 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 market [en] การออกเสียง : market 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 without [en] การออกเสียง : without 0 โหวต
29/06/2008 necessary [en] การออกเสียง : necessary 16 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 isn't [en] การออกเสียง : isn't 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 organizations [en] การออกเสียง : organizations 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 like [en] การออกเสียง : like 6 โหวต
29/06/2008 switch [en] การออกเสียง : switch 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 kinds [en] การออกเสียง : kinds -1 โหวต