ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2008 schemes [en] การออกเสียง : schemes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 tolerancing [en] การออกเสียง : tolerancing 0 โหวต
24/06/2008 osteomalacia [en] การออกเสียง : osteomalacia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 MobileCrunch [en] การออกเสียง : MobileCrunch 0 โหวต
24/06/2008 building [en] การออกเสียง : building 3 โหวต
24/06/2008 aim [en] การออกเสียง : aim 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 promote [en] การออกเสียง : promote 9 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 social media [en] การออกเสียง : social media 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 legacy enterprise [en] การออกเสียง : legacy enterprise 0 โหวต
24/06/2008 microenterprises [en] การออกเสียง : microenterprises 0 โหวต
24/06/2008 cloud computing [en] การออกเสียง : cloud computing 0 โหวต
24/06/2008 Mossville [en] การออกเสียง : Mossville 0 โหวต
24/06/2008 companies [en] การออกเสียง : companies 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 tech [en] การออกเสียง : tech 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 space [en] การออกเสียง : space 3 โหวต
24/06/2008 technologies [en] การออกเสียง : technologies 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 site [en] การออกเสียง : site 1 โหวต
24/06/2008 blocks [en] การออกเสียง : blocks 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 tombstone [en] การออกเสียง : tombstone 0 โหวต
24/06/2008 deposit [en] การออกเสียง : deposit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 wondering [en] การออกเสียง : wondering 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 wandering [en] การออกเสียง : wandering 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 whinge [en] การออกเสียง : whinge 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 whinger [en] การออกเสียง : whinger 0 โหวต
24/06/2008 arpeggiator [en] การออกเสียง : arpeggiator 0 โหวต
24/06/2008 skew [en] การออกเสียง : skew 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2008 monocoque [en] การออกเสียง : monocoque 0 โหวต
23/06/2008 golliwog [en] การออกเสียง : golliwog 0 โหวต
23/06/2008 heuchera [en] การออกเสียง : heuchera -1 โหวต
23/06/2008 Maeve [en] การออกเสียง : Maeve 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด