ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2008 Babinski's [en] การออกเสียง : Babinski's 0 โหวต
29/06/2008 poor [en] การออกเสียง : poor 0 โหวต
29/06/2008 pirate [en] การออกเสียง : pirate 1 โหวต
29/06/2008 scientific [en] การออกเสียง : scientific 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 Robert Indiana [en] การออกเสียง : Robert Indiana 0 โหวต
29/06/2008 Paul Cadmus [en] การออกเสียง : Paul Cadmus 0 โหวต
29/06/2008 Alma Woodsey Thomas [en] การออกเสียง : Alma Woodsey Thomas 0 โหวต
29/06/2008 Abbott Handerson Thayer [en] การออกเสียง : Abbott Handerson Thayer 0 โหวต
29/06/2008 Albert Pinkham Ryder [en] การออกเสียง : Albert Pinkham Ryder 0 โหวต
29/06/2008 coprophagy [en] การออกเสียง : coprophagy 0 โหวต
29/06/2008 rooster [en] การออกเสียง : rooster 0 โหวต
29/06/2008 tech-savvy [en] การออกเสียง : tech-savvy 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 won't [en] การออกเสียง : won't 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 home-made [en] การออกเสียง : home-made 0 โหวต
29/06/2008 comes [en] การออกเสียง : comes 0 โหวต
29/06/2008 hasn't [en] การออกเสียง : hasn't 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 two-seater [en] การออกเสียง : two-seater 0 โหวต
29/06/2008 faces [en] การออกเสียง : faces 1 โหวต
29/06/2008 pollution [en] การออกเสียง : pollution 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 electric [en] การออกเสียง : electric 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 ideal [en] การออกเสียง : ideal 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 vehicles [en] การออกเสียง : vehicles 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 affluent [en] การออกเสียง : affluent 1 โหวต
29/06/2008 obstacles [en] การออกเสียง : obstacles 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 boast [en] การออกเสียง : boast 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 despite [en] การออกเสียง : despite 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 industry [en] การออกเสียง : industry 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 roll [en] การออกเสียง : roll 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 micro [en] การออกเสียง : micro 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2008 under [en] การออกเสียง : under -1 โหวต