ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 degust [en] degust การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 decrees [en] decrees การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 dispel [en] dispel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 wyle [en] wyle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 Lindon [en] Lindon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 hydride [en] hydride การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 complaisance [en] complaisance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 scumball [en] scumball การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 ferreting [en] ferreting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 scooping up [en] scooping up การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 inordinately [en] inordinately การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 rolled [en] rolled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 overburden [en] overburden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 Leach [en] Leach การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 pleaser [en] pleaser การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 cherished [en] cherished การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 hums [en] hums การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 padawan [en] padawan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 barks [en] barks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 impaired [en] impaired การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 advancement [en] advancement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2009 indicate [en] indicate การออกเสียง 2คะแนนโหวต