ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/03/2010 Douglas Hyde [en] การออกเสียงคำว่า Douglas Hyde คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 Mary Robinson [en] การออกเสียงคำว่า Mary Robinson คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] การออกเสียงคำว่า Stephen Blumberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 Quaestor [en] การออกเสียงคำว่า Quaestor คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 degust [en] การออกเสียงคำว่า degust คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 decrees [en] การออกเสียงคำว่า decrees คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 dispel [en] การออกเสียงคำว่า dispel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 ipratropium [en] การออกเสียงคำว่า ipratropium คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 wyle [en] การออกเสียงคำว่า wyle คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 Elixophylline [en] การออกเสียงคำว่า Elixophylline คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 Lindon [en] การออกเสียงคำว่า Lindon คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 hydride [en] การออกเสียงคำว่า hydride คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 complaisance [en] การออกเสียงคำว่า complaisance คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 Willard Boyle [en] การออกเสียงคำว่า Willard Boyle คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] การออกเสียงคำว่า Elizabeth Blackburn คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 scumball [en] การออกเสียงคำว่า scumball คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 ferreting [en] การออกเสียงคำว่า ferreting คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 scooping up [en] การออกเสียงคำว่า scooping up คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2009 inordinately [en] การออกเสียงคำว่า inordinately คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 rolled [en] การออกเสียงคำว่า rolled คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2009 overburden [en] การออกเสียงคำว่า overburden คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 Leach [en] การออกเสียงคำว่า Leach คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2009 pleaser [en] การออกเสียงคำว่า pleaser คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2009 cherished [en] การออกเสียงคำว่า cherished คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2009 hums [en] การออกเสียงคำว่า hums คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 padawan [en] การออกเสียงคำว่า padawan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 barks [en] การออกเสียงคำว่า barks คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 impaired [en] การออกเสียงคำว่า impaired คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 advancement [en] การออกเสียงคำว่า advancement คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2009 indicate [en] การออกเสียงคำว่า indicate คะแนนโหวต 2 คะแนน