ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/11/2012 East Anglia [en] การออกเสียงคำว่า East Anglia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Clacton-on-Sea [en] การออกเสียงคำว่า Clacton-on-Sea คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Sawbridgeworth [en] การออกเสียงคำว่า Sawbridgeworth คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Frinton-on-Sea [en] การออกเสียงคำว่า Frinton-on-Sea คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Enfield Town [en] การออกเสียงคำว่า Enfield Town คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 vilification [en] การออกเสียงคำว่า vilification คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 costumary [en] การออกเสียงคำว่า costumary คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 alrighty [en] การออกเสียงคำว่า alrighty คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 bastard [en] การออกเสียงคำว่า bastard คะแนนโหวต 2 คะแนน
15/07/2012 Highbury [en] การออกเสียงคำว่า Highbury คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Stevenage [en] การออกเสียงคำว่า Stevenage คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Welwyn Garden City [en] การออกเสียงคำว่า Welwyn Garden City คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 momager [en] การออกเสียงคำว่า momager คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Harpenden [en] การออกเสียงคำว่า Harpenden คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Billericay [en] การออกเสียงคำว่า Billericay คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Onslow [en] การออกเสียงคำว่า Onslow คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2012 Wivenhoe [en] การออกเสียงคำว่า Wivenhoe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2012 Euston [en] การออกเสียงคำว่า Euston คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด