ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2010 bosquejado [es] การออกเสียง : bosquejado 0 โหวต
04/01/2010 esbozado [es] การออกเสียง : esbozado 0 โหวต
04/01/2010 delinearlo [es] การออกเสียง : delinearlo 0 โหวต
04/01/2010 abocetado [es] การออกเสียง : abocetado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 gordita [es] การออกเสียง : gordita 0 โหวต
04/01/2010 delinearselo [es] การออกเสียง : delinearselo 0 โหวต
04/01/2010 ridiculizado [es] การออกเสียง : ridiculizado 0 โหวต
04/01/2010 ridiculizando [es] การออกเสียง : ridiculizando 0 โหวต
04/01/2010 apuntado [es] การออกเสียง : apuntado -1 โหวต
04/01/2010 ridiculizaría [es] การออกเสียง : ridiculizaría 0 โหวต
20/09/2009 brindarán [es] การออกเสียง : brindarán 0 โหวต
20/09/2009 declaran [es] การออกเสียง : declaran 0 โหวต
20/09/2009 aseguradas [es] การออกเสียง : aseguradas 0 โหวต
20/09/2009 atrasadas [es] การออกเสียง : atrasadas 0 โหวต
20/09/2009 plumazo [es] การออกเสียง : plumazo 0 โหวต
20/09/2009 gratuitos [es] การออกเสียง : gratuitos 0 โหวต
20/09/2009 Jacobo Árbenz [es] การออกเสียง : Jacobo Árbenz 0 โหวต
20/09/2009 becas [es] การออกเสียง : becas 0 โหวต
20/09/2009 bilingües [es] การออกเสียง : bilingües 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 hispanos [es] การออกเสียง : hispanos 0 โหวต
20/09/2009 diseñados [es] การออกเสียง : diseñados 0 โหวต
20/09/2009 talleres [es] การออกเสียง : talleres 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 escolares [es] การออกเสียง : escolares 0 โหวต
20/09/2009 contentos [es] การออกเสียง : contentos 0 โหวต
20/09/2009 juguetes [es] การออกเสียง : juguetes 0 โหวต
20/09/2009 comiendo [es] การออกเสียง : comiendo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 patatas [es] การออกเสียง : patatas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 fritas [es] การออกเสียง : fritas 0 โหวต
20/09/2009 sentarse [es] การออกเสียง : sentarse 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 refrescarlo [es] การออกเสียง : refrescarlo 0 โหวต