ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2010 bosquejado [es] การออกเสียงคำว่า bosquejado คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 esbozado [es] การออกเสียงคำว่า esbozado คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 delinearlo [es] การออกเสียงคำว่า delinearlo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 abocetado [es] การออกเสียงคำว่า abocetado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 gordita [es] การออกเสียงคำว่า gordita คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 delinearselo [es] การออกเสียงคำว่า delinearselo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 ridiculizado [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizado คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 ridiculizando [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizando คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2010 apuntado [es] การออกเสียงคำว่า apuntado คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2010 ridiculizaría [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizaría คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 brindarán [es] การออกเสียงคำว่า brindarán คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 declaran [es] การออกเสียงคำว่า declaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 aseguradas [es] การออกเสียงคำว่า aseguradas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 atrasadas [es] การออกเสียงคำว่า atrasadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 plumazo [es] การออกเสียงคำว่า plumazo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 gratuitos [es] การออกเสียงคำว่า gratuitos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 Jacobo Arbenz [es] การออกเสียงคำว่า Jacobo Arbenz คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 becas [es] การออกเสียงคำว่า becas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 bilingües [es] การออกเสียงคำว่า bilingües คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 hispanos [es] การออกเสียงคำว่า hispanos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 diseñados [es] การออกเสียงคำว่า diseñados คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 talleres [es] การออกเสียงคำว่า talleres คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 escolares [es] การออกเสียงคำว่า escolares คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 contentos [es] การออกเสียงคำว่า contentos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 juguetes [es] การออกเสียงคำว่า juguetes คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 comiendo [es] การออกเสียงคำว่า comiendo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 patatas [es] การออกเสียงคำว่า patatas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 fritas [es] การออกเสียงคำว่า fritas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2009 sentarse [es] การออกเสียงคำว่า sentarse คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 refrescarlo [es] การออกเสียงคำว่า refrescarlo คะแนนโหวต 0 คะแนน