ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2010 bosquejado [es] การออกเสียงคำว่า bosquejado 0 โหวต
04/01/2010 esbozado [es] การออกเสียงคำว่า esbozado 0 โหวต
04/01/2010 delinearlo [es] การออกเสียงคำว่า delinearlo 0 โหวต
04/01/2010 abocetado [es] การออกเสียงคำว่า abocetado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 gordita [es] การออกเสียงคำว่า gordita 0 โหวต
04/01/2010 delinearselo [es] การออกเสียงคำว่า delinearselo 0 โหวต
04/01/2010 ridiculizado [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizado 0 โหวต
04/01/2010 ridiculizando [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizando 0 โหวต
04/01/2010 apuntado [es] การออกเสียงคำว่า apuntado -1 โหวต
04/01/2010 ridiculizaría [es] การออกเสียงคำว่า ridiculizaría 0 โหวต
20/09/2009 brindarán [es] การออกเสียงคำว่า brindarán 0 โหวต
20/09/2009 declaran [es] การออกเสียงคำว่า declaran 0 โหวต
20/09/2009 aseguradas [es] การออกเสียงคำว่า aseguradas 0 โหวต
20/09/2009 atrasadas [es] การออกเสียงคำว่า atrasadas 0 โหวต
20/09/2009 plumazo [es] การออกเสียงคำว่า plumazo 0 โหวต
20/09/2009 gratuitos [es] การออกเสียงคำว่า gratuitos 0 โหวต
20/09/2009 Jacobo Arbenz [es] การออกเสียงคำว่า Jacobo Arbenz 0 โหวต
20/09/2009 becas [es] การออกเสียงคำว่า becas 0 โหวต
20/09/2009 bilingües [es] การออกเสียงคำว่า bilingües 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 hispanos [es] การออกเสียงคำว่า hispanos 0 โหวต
20/09/2009 diseñados [es] การออกเสียงคำว่า diseñados 0 โหวต
20/09/2009 talleres [es] การออกเสียงคำว่า talleres 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 escolares [es] การออกเสียงคำว่า escolares 0 โหวต
20/09/2009 contentos [es] การออกเสียงคำว่า contentos 0 โหวต
20/09/2009 juguetes [es] การออกเสียงคำว่า juguetes 0 โหวต
20/09/2009 comiendo [es] การออกเสียงคำว่า comiendo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 patatas [es] การออกเสียงคำว่า patatas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 fritas [es] การออกเสียงคำว่า fritas 0 โหวต
20/09/2009 sentarse [es] การออกเสียงคำว่า sentarse 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2009 refrescarlo [es] การออกเสียงคำว่า refrescarlo 0 โหวต