ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/03/2010 Victoria Station [en] การออกเสียงคำว่า Victoria Station คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 Hermione [en] การออกเสียงคำว่า Hermione คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 off-beat [en] การออกเสียงคำว่า off-beat คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/03/2010 iPod [en] การออกเสียงคำว่า iPod คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 fundamental [en] การออกเสียงคำว่า fundamental คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 Charlotte [en] การออกเสียงคำว่า Charlotte คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/03/2010 Victoria [en] การออกเสียงคำว่า Victoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 Huddersfield [en] การออกเสียงคำว่า Huddersfield คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/03/2010 Leeds (city) [en] การออกเสียงคำว่า Leeds (city) คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 environment [en] การออกเสียงคำว่า environment คะแนนโหวต 2 คะแนน
22/03/2010 distaff [en] การออกเสียงคำว่า distaff คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 percents [en] การออกเสียงคำว่า percents คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 philistines [en] การออกเสียงคำว่า philistines คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 sepsis [en] การออกเสียงคำว่า sepsis คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2010 John [en] การออกเสียงคำว่า John คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด