ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/03/2010 Victoria Station [en] Victoria Station การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 Hermione [en] Hermione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 off-beat [en] off-beat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/03/2010 iPod [en] iPod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 fundamental [en] fundamental การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 Charlotte [en] Charlotte การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/03/2010 Victoria [en] Victoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 Huddersfield [en] Huddersfield การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/03/2010 Leeds (city) [en] Leeds (city) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 environment [en] environment การออกเสียง 2คะแนนโหวต
22/03/2010 distaff [en] distaff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 percents [en] percents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 philistines [en] philistines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 sepsis [en] sepsis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2010 John [en] John การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด