ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2010 Baz Luhrmann [en] การออกเสียงคำว่า Baz Luhrmann คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Alex O'Loughlin [en] การออกเสียงคำว่า Alex O'Loughlin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/11/2009 quarrelling [en] การออกเสียงคำว่า quarrelling คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2009 Craig David [en] การออกเสียงคำว่า Craig David คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 been [en] การออกเสียงคำว่า been คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 realisation [en] การออกเสียงคำว่า realisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 internecine [en] การออกเสียงคำว่า internecine คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/07/2009 circumstance [en] การออกเสียงคำว่า circumstance คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 thorough [en] การออกเสียงคำว่า thorough คะแนนโหวต 2 คะแนน
15/07/2009 castle [en] การออกเสียงคำว่า castle คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 nudist [en] การออกเสียงคำว่า nudist คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 recurrence [en] การออกเสียงคำว่า recurrence คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 spontaneity [en] การออกเสียงคำว่า spontaneity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] การออกเสียงคำว่า Voyage of the Beagle คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 conjures [en] การออกเสียงคำว่า conjures คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 presciently [en] การออกเสียงคำว่า presciently คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 eighty [en] การออกเสียงคำว่า eighty คะแนนโหวต 6 คะแนน
15/07/2009 forgotten [en] การออกเสียงคำว่า forgotten คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/07/2009 beta [en] การออกเสียงคำว่า beta คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 nude [en] การออกเสียงคำว่า nude คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 pronunciation [en] การออกเสียงคำว่า pronunciation คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/07/2009 omega [en] การออกเสียงคำว่า omega คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/07/2009 computer [en] การออกเสียงคำว่า computer คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 library [en] การออกเสียงคำว่า library คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 necessary [en] การออกเสียงคำว่า necessary คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 wrathful [en] การออกเสียงคำว่า wrathful คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 wrath [en] การออกเสียงคำว่า wrath คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Todd [en] การออกเสียงคำว่า Todd คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 clandestine [en] การออกเสียงคำว่า clandestine คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Max Dupain [en] การออกเสียงคำว่า Max Dupain คะแนนโหวต 0 คะแนน