ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/10/2010 Baz Luhrmann [en] Baz Luhrmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Alex O'Loughlin [en] Alex O'Loughlin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/11/2009 quarrelling [en] quarrelling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2009 Craig David [en] Craig David การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2009 been [en] been การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 realisation [en] realisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 internecine [en] internecine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/07/2009 circumstance [en] circumstance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 thorough [en] thorough การออกเสียง 2คะแนนโหวต
15/07/2009 castle [en] castle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 nudist [en] nudist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 recurrence [en] recurrence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 spontaneity [en] spontaneity การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] Voyage of the Beagle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 conjures [en] conjures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 presciently [en] presciently การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 eighty [en] eighty การออกเสียง 6คะแนนโหวต
15/07/2009 forgotten [en] forgotten การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/07/2009 beta [en] beta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 nude [en] nude การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 pronunciation [en] pronunciation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/07/2009 actually [en] actually การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 omega [en] omega การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/07/2009 computer [en] computer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 library [en] library การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 necessary [en] necessary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 wrathful [en] wrathful การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 wrath [en] wrath การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Todd [en] Todd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 clandestine [en] clandestine การออกเสียง 0คะแนนโหวต