ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2014 Healthy Living [en] การออกเสียง : Healthy Living 1 โหวต
24/07/2014 record-breaker [en] การออกเสียง : record-breaker 0 โหวต
24/07/2014 Terrytown [en] การออกเสียง : Terrytown 1 โหวต
24/07/2014 breach of contract [en] การออกเสียง : breach of contract 2 โหวต
24/07/2014 showerhead [en] การออกเสียง : showerhead 2 โหวต
24/07/2014 title-role [en] การออกเสียง : title-role 2 โหวต
24/07/2014 Mortimer Jerome Adler [en] การออกเสียง : Mortimer Jerome Adler 0 โหวต
24/07/2014 Norwegian Sea [en] การออกเสียง : Norwegian Sea 1 โหวต
24/07/2014 soldering [en] การออกเสียง : soldering -1 โหวต
24/07/2014 High-risk [en] การออกเสียง : High-risk 1 โหวต
22/07/2014 prior [en] การออกเสียง : prior 4 โหวต
22/07/2014 storks [en] การออกเสียง : storks 0 โหวต
22/07/2014 closeout [en] การออกเสียง : closeout 0 โหวต
22/07/2014 William Stewart [en] การออกเสียง : William Stewart 0 โหวต
22/07/2014 sideswiped [en] การออกเสียง : sideswiped 0 โหวต
22/07/2014 armed robbery [en] การออกเสียง : armed robbery -1 โหวต
22/07/2014 Libreoffice [en] การออกเสียง : Libreoffice 0 โหวต