ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2016 Politikversagen [de] Politikversagen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Richard Strebinger [de] Richard Strebinger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Lorbeerkranz [de] Lorbeerkranz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Lorbeerbaum [de] Lorbeerbaum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Lorbeerblatt [de] Lorbeerblatt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Lorbeer [de] Lorbeer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Messing [de] Messing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Louis Schaub [de] Louis Schaub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Paul Gartler [de] Paul Gartler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Philipp Schobesberger [de] Philipp Schobesberger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Stephan Auer [de] Stephan Auer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Mike Büskens [de] Mike Büskens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Thomas Schrammel [de] Thomas Schrammel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Mario Sonnleitner [de] Mario Sonnleitner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Messgerät [de] Messgerät การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Schätzeisen [de] Schätzeisen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 duckmäuserisch [de] duckmäuserisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Eichendorf [de] Eichendorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Eiche [de] Eiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Weiche [de] Weiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 eichen [de] eichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ehrenbezeugung [de] Ehrenbezeugung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Bezeugung [de] Bezeugung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Eingrenzung [de] Eingrenzung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 grenzpolizeilich [de] grenzpolizeilich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 ausgrenzen [de] ausgrenzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 eingrenzen [de] eingrenzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ausgrenzung [de] Ausgrenzung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenze [de] Grenze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenzpolizei [de] Grenzpolizei การออกเสียง 0คะแนนโหวต