ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/04/2017 Groß Wartenberg [de] Groß Wartenberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Löwen [de] Löwen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2017 Glatz [de] Glatz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Rybna [de] Rybna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Joseph von Fraunhofer [de] Joseph von Fraunhofer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Erkennungsalgorithmus [de] Erkennungsalgorithmus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Fraunhofer-Institut [de] Fraunhofer-Institut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Kreuzburg [de] Kreuzburg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Fraunhofer [de] Fraunhofer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Max-Planck-Institut [de] Max-Planck-Institut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Max Planck [de] Max Planck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Planck [de] Planck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Inspektionsmethode [de] Inspektionsmethode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Waferdefekt [de] Waferdefekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Waferproduktion [de] Waferproduktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Max-Planck-Weg [de] Max-Planck-Weg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Max-Planck-Gesellschaft [de] Max-Planck-Gesellschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Zellverbinder [de] Zellverbinder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Schwachlichtverhalten [de] Schwachlichtverhalten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Betonversorgung [de] Betonversorgung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 indiziert [de] indiziert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 indizieren [de] indizieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 indexiert [de] indexiert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 indexieren [de] indexieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Schleusenbauwerk [de] Schleusenbauwerk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Doppelwellenzwangsmischer [de] Doppelwellenzwangsmischer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Solarzentrum [de] Solarzentrum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Klopfkontrolle [de] Klopfkontrolle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Kulturcampus [de] Kulturcampus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2017 Maschinenstundenkosten [de] Maschinenstundenkosten การออกเสียง 0คะแนนโหวต