ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2017 dieselgate [de] การออกเสียงคำว่า dieselgate คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 aufbrezeln [de] การออกเสียงคำว่า aufbrezeln คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 Autokartell [de] การออกเสียงคำว่า Autokartell คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 Bedarfsgegenständeuntersuchungsamt [de] การออกเสียงคำว่า Bedarfsgegenständeuntersuchungsamt คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 Jugendkapelle [de] การออกเสียงคำว่า Jugendkapelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 hochmodern [de] การออกเสียงคำว่า hochmodern คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 kartellartig [de] การออกเสียงคำว่า kartellartig คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 Autoboss [de] การออกเสียงคำว่า Autoboss คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2017 verwursten [de] การออกเสียงคำว่า verwursten คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/04/2017 Hüppe [de] การออกเสียงคำว่า Hüppe คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Eugen [de] การออกเสียงคำว่า Eugen คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Softwareunternehmer [de] การออกเสียงคำว่า Softwareunternehmer คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Nettofondsvermögen [de] การออกเสียงคำว่า Nettofondsvermögen คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Bruttofondsvermögen [de] การออกเสียงคำว่า Bruttofondsvermögen คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Karlsdorf [de] การออกเสียงคำว่า Karlsdorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Friedrichswille [de] การออกเสียงคำว่า Friedrichswille คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Mogwitz [de] การออกเสียงคำว่า Mogwitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Geibsdorf [de] การออกเสียงคำว่า Geibsdorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neugabel [de] การออกเสียงคำว่า Neugabel คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neudorf [de] การออกเสียงคำว่า Neudorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neuhammer [de] การออกเสียงคำว่า Neuhammer คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neumittelwalde [de] การออกเสียงคำว่า Neumittelwalde คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neukemnitz [de] การออกเสียงคำว่า Neukemnitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neuvorwerk [de] การออกเสียงคำว่า Neuvorwerk คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neusalz [de] การออกเสียงคำว่า Neusalz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Medzibor [de] การออกเสียงคำว่า Medzibor คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Neuwaldau [de] การออกเสียงคำว่า Neuwaldau คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Einliegerin [de] การออกเสียงคำว่า Einliegerin คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Kätnerin [de] การออกเสียงคำว่า Kätnerin คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2017 Einlieger [de] การออกเสียงคำว่า Einlieger คะแนนโหวต 0 คะแนน