ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2011 Onninen [fi] การออกเสียง : Onninen 0 โหวต
17/10/2011 Alvar Cawén [fi] การออกเสียง : Alvar Cawén 0 โหวต
17/10/2011 Jonnekin [fi] การออกเสียง : Jonnekin 0 โหวต
02/10/2011 joutuin [fi] การออกเสียง : joutuin 0 โหวต
29/09/2011 sudenkorento [fi] การออกเสียง : sudenkorento 0 โหวต
27/09/2011 von Willebrand [fi] การออกเสียง : von Willebrand 0 โหวต
27/09/2011 kaasuliesi [fi] การออกเสียง : kaasuliesi 0 โหวต
27/09/2011 retkiluistelu [fi] การออกเสียง : retkiluistelu 0 โหวต
27/09/2011 potkukelkkaretket [fi] การออกเสียง : potkukelkkaretket 0 โหวต
27/09/2011 moottorikelkkasafarit [fi] การออกเสียง : moottorikelkkasafarit 0 โหวต
27/09/2011 liukkaankelin ajokoulutus [fi] การออกเสียง : liukkaankelin ajokoulutus 0 โหวต
27/09/2011 Heipä [fi] การออกเสียง : Heipä 0 โหวต
27/09/2011 porosafarit [fi] การออกเสียง : porosafarit 0 โหวต
27/09/2011 huskysafarit [fi] การออกเสียง : huskysafarit 0 โหวต
27/09/2011 curling [fi] การออกเสียง : curling 0 โหวต
27/09/2011 avantouinti [fi] การออกเสียง : avantouinti 0 โหวต
27/09/2011 Vehkonen [fi] การออกเสียง : Vehkonen 0 โหวต
27/09/2011 pölykapseli [fi] การออกเสียง : pölykapseli 0 โหวต
27/09/2011 vaihteet [fi] การออกเสียง : vaihteet 0 โหวต
27/09/2011 Mersu [fi] การออกเสียง : Mersu 0 โหวต
25/09/2011 Bemari [fi] การออกเสียง : Bemari 0 โหวต
25/09/2011 Sitikka [fi] การออกเสียง : Sitikka 0 โหวต
25/09/2011 Pösö [fi] การออกเสียง : Pösö 0 โหวต
25/09/2011 Rellu [fi] การออกเสียง : Rellu 0 โหวต
25/09/2011 Ooppeli [fi] การออกเสียง : Ooppeli 0 โหวต
25/09/2011 Siperian-Mersu [fi] การออกเสียง : Siperian-Mersu 0 โหวต
25/09/2011 taka [fi] การออกเสียง : taka 0 โหวต
25/09/2011 pyyhkimet [fi] การออกเสียง : pyyhkimet 0 โหวต
20/09/2011 Mauno Hermunen [fi] การออกเสียง : Mauno Hermunen 0 โหวต
20/09/2011 Isomäki [fi] การออกเสียง : Isomäki 0 โหวต